Category:Ca:Dependent del sentit

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta pàgina és un intent d'enumerar totes les etiquetes que es mostren sensibles a la inversió de sentit en la direcció del camí. Quan les etiquetes que figuren a continuació són presents en un element lineal o camí, s'ha de tenir especial cura en invertir el sentit direccional d'aquest.

Tots els camins en l'OpenStreetMap tenen un sentit direccional associat a ells perquè es representen com una seqüència "ordenada" de nodes. Les relacions han servit per ordenar col·leccions d'altres objectes des de l'API 0.6, i pel fet que poden contenir camins (que estan així mateix ordenats), les relacions també poden ser sensibles a la inversió de sentit dels camins dins d'elles.

  • Només els elements usats per definir elements cartogràfics (features) lineals i que posseeixin etiquetes específiques tenen un sentit direccional significatiu, com ara carreteres "unidireccionals", ferrocarrils o rius (pel seu sentit natural de flux).
  • També algunes etiquetes afegides a aquests elements lineals poden tenir sub-claus :left, :right, :forward o :backward per restringir la seva semàntica segons el sentit direccional de l'element.
  • Aquests elements lineals o camins (fins i tot aquells que no estan etiquetats per si mateixos) poden també ser emprats com a membres de relacions amb similars rols de forward o backward, la interpretació dels quals depèn del seu sentit.
  • Quasi tots els altres camins que només es fan servir amb funcions de límits exteriors (outer) o interiors (inner) d'àrees no tenen un sentit direccional significatiu, excepte (per raons tècniques) aquells que serveixen per definir línies costaneres, ja que les costes són extremadament llargues al voltant dels continents: les línies de costa han de ser dibuixades en sentit contrari a les agulles del rellotge perquè la terra interior quedi a l'esquerra, i el mar exterior a la dreta).

El sentit direccional del camí o element lineal es pot veure representat al mapa si un carrer té l'etiqueta oneway=yes, a Potlatch a través d'una petita fletxa en el camí, a JOSM amb una punta de fletxa en cada segment, i a Osm2go amb fletxes-segments que es fan visibles quan un camí és seleccionat. Forward & backward, left & right conté detalls sobre la visualització del sentit dels camins en editors.

Pages in category "Ca:Dependent del sentit"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.