Category:Cs:Závislé na směru cesty

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka je pokus vypsat všechny ty značky, které jsou citlivé na obrácení směru cesty. Když jsou zde uvedené značky přítomny na cestě, musíte být opatrní při změně směru cesty.

Všechny cesty v OpenStreetMap mají s nimi spojený směr, protože jsou reprezentovány jako uspořádaný sled uzlů. Relace jsou od API 0.6 uspořádaná sbírka jiných objektů, a protože mohou obsahovat cesty (které jsou samy o sobě uspořádané), i ony mohou být citlivé na obrácení cesty v nich.

  • Pouze u cest, které definují lineární prvky a mají určité značky, je důležitý jejich směr, například jednosměrné silnice nebo železnice, řeky (ve směru svého toku).
  • Také některé značky přidané na tyto cesty mohou mít přípony :left, :right, :forward, nebo :backward, které omezují jejich význam podle směru cesty.
  • Cesty (i takové, které nejsou vůbec označené) mohou být použity jako členy relace s rolemi forward nebo backward, jejichž interpretace závisí na jejich směru.
  • U téměř všech ostatních cest, které jsou použity pouze jako vnější (nebo vnitřní) hranice ploch, není směr důležitý, s výjimkou (z technických důvodů) těch, které popisují pobřeží, protože pobřeží jsou velmi dlouhá, takže musí být zakreslována proti směru hodinových ručiček, takže zem leží vlevo a moře vpravo.

Směr cesty může být viděn na vykreslené mapě, pokud ulice má značku oneway=yes, v softwaru Potlatch zobrazené pomocí malé šipky v cestě, v JOSM s šipkou na každém segmentu, a v Osm2go s šipkami v segmentu, které jsou vidět, když je cesta zvolena. Stránka Vpřed a vzad, vpravo a vlevo obsahuje detaily o vizualizaci směru cesty v editorech.

Warning: Default sort key "Zavisle na smeru cesty" overrides earlier default sort key "Závislé na směru cesty".