Category:Fa:اشتباه‌های تگ‌نویسی

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

صفحه‌هایی که در اینجا فهرست می‌شوند بخشی حاوی جعبهٔ Taginfo و پیوند Overpass API دارند که اشتباه‌های رایج یا محتمل در تگ‌نویسی را نشان می‌دهد.

بدین ترتیب نقشه‌کش‌ها می‌توانند این برچسب‌ها را در منطقهٔ خودشان پیدا کنند و با دانش محلی خود آن را اصلاح نمایند.

توجه: برچسب‌هایی که در این رده فهرست شده‌اند برچسب‌های پابرجا و برقرار هستند!

کد نمونه
== اشتباه‌های رایج/محتمل در تگ‌نویسی ==
{{PossibleSynonym|shop|driving_school|آموزش‌ها لزوماً به پرداخت شهریه نیاز ندارد}}
همچنین ببینید

Pages in category "Fa:اشتباه‌های تگ‌نویسی"

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.