Fa:Key:alt_name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg alt_name
Portville-princess.jpg
توضیحات
نام یا نام‌های دیگری که ویژگی با آن شناخته می‌شود. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: names
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استاستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استاستفاده در رابطه‌ها مجاز است
نیازمندی
ترکیبات مفید
وضعیت: دفاکتو

نام جایگزین (alternative name)

این تگ می تواند زمانی استفاده شود که یک خیابان، رودخانه یا هر ویژگی دیگری نام مشترک دیگری داشته باشد اما شکل جایگزین دیگری وجود داشته باشد.

توجه داشته باشید که برخی از نام‌های جایگزین برای برچسب‌های دیگر مناسب‌تر هستند:

 • نامی که عمدتاً به‌صورت محلی یا با نام‌های دیگر در گویش‌های محلی استفاده می‌شود (که کد زبان برای آن‌ها انتخابی کافی نیست) پس loc_name=* مناسب‌تر است.
 • در شکل کوتاه شده نام رایج - short_name=* برتر است.
 • نام رسمی که نام رایجی نیست - official_name=*
 • نام استفاده شده به صورت منطقه‌ای - reg_name=*
 • Multilingual names برای اسامی در یک زبان خاص

اگر هیچکدام از این موارد مطابقت نداشت، می‌توان از alt_name=* استفاده کرد. .

زمانی می توان از آن استفاده کرد که دارای چندین املای جایگزین (احتمالاً در خط های دیگر) باشد و حتی املای نام ترجیحی نامشخص باشد.

alt_name=* گاهی اوقات برای ذخیره چندین نام جدا شده با نقطه ویرگول استفاده می شود. اما در صورت امکان باید با استفاده از سایر برچسب‌های نام ذکر شده در بالا از آن اجتناب کرد.

مثال‌ها

چندین نام جایگزین

برای جدا کردن چندین مقدار از نقطه ویلگول استفاده کنید:

 • name=Jomotsangkha و alt_name=Jomotshangkha;Jomot Shangha;Jomot Sangkha;Jomotshangka
نام جایگزین در یک زبان خاص
name:en=Lanhai Expressway
name=兰海高速
alt_name=渭武高速
alt_name:en=Weiwu Expressway

منابع نام‌های جایگزین

نام‌های زیادی تحت مجوز دامنه عمومی موجود است :

http://geonames.nga.mil/gns/html/

انواع نام‌ها هستند:

 1. C = مرسوم - نام انگلیسی در استفاده گسترده برای ویژگی واقع در منطقه‌ای که انگلیسی زبان رسمی نیست;
 2. N =استاندارد BGN - نام محلی رسمی برای یک ویژگی;
 3. NS =استاندارد BGN - به خط غیر رومی;
 4. D = تأیید نشده - نامی که از یک منبع رسمی محلی جدید تأیید نشده;
 5. DS = به خط غیر رومی تأیید نشده است;
 6. H = تاریخی;
 7. HS = تاریخی به خط غیر رومی;
 8. P = موقّت;
 9. PS = موقّت به خط غیر رومی;
 10. V = نوع دیگر یا جایگزین - نام قبلی، نام در استفاده محلی، یا املای دیگر موجود در منابع مختلف;
 11. VS = نوع دیگر یا جایگزین در خط غیر رومی

مترادف‌های احتمالی

اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!
اگر مکان‌هایی با این تگ سراغ دارید، بررسی کنید آیا می‌شود تگ دیگری برایشان به کار برد.
به‌شدت توصیه می‌کنیم ویرایش خودکار انجام ندهید، مگر آنکه واقعاً بدانید چه‌کار می‌کنید!