Cs:Key:camp_site

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg camp_site
Campsite-standard.JPG
Popis
Podklíč tourism=camp_site používaný ke kategorizaci kempů v závislosti na úrovni poskytovaných služeb. Show/edit corresponding data item.
Skupina: turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

V OSM je "kemp" větší plocha, jenž obsahuje jedno nebo více "míst na kempování". Místo na kempování je plocha, kde lze postavit jeden karavan, obytné auto nebo rodinný stan.

Podklíč značky tourism=camp_site nebo tourism=caravan_site definuje 4 úrovně kempů podle vybavenosti. I když existuje velmi mnoho charakteristik kempů, o které se může koncový uživatel zajímat, věříme, že je možné je rozdělit do několika málo skupin, které samy o sobě k popisu dostačují.

Použití

  • Používá se jen pro "legální" kempy. To může mít různé významy v různých částech světa, viz níže.
  • Tato značka má být vždy použita spolu se značkou tourism=camp_site.
  • Značka je určena na popis kempů pro turisty, nikoliv jiných zařízení, které rovněž používají slovo "kemp", jako je uprchlický tábor nebo nouzové ubytování.

Zdůvodnění

Kempování je oblíbená rekreace v mnohých částech světa a zařízení nabízené v kempech jsou hodně různorodá. Někteří lidé by neuvažovali o použití kempu, který nemá WC, jiní očekávají v místě bohatou škálu rekreačních zařízení. Někdo jen chce někam zaparkovat svůj karavan přes noc. Tato značka je určena k poskytnutí prvotního filtru potenciálně obrovského seznamu tábořišť v OSM.

Tato značka nedělá všechny konkrétní značky amenity=* a leisure=* zbytečnými, neboť většina lidí bude chtít najít další informace. Tato značka jen trochu zmenší okruh hledání. Další značky mohou poskytnout více informací nebo nasměrují k externímu zdroji informací.


Hodnoty

Klíč značení
camp_site=basic Nic jiného než plocha pro postavení stanu nebo zaparkování vozidla. Zastávky u silnice, nezastavěné území národních parků nebo veřejných pozemků, pokud je legální a možné zde kempovat.
camp_site=standard basic + toalety a voda. Někdy nejsou tato základní zařízení přímo v místě, ale jsou v blízkosti.
camp_site=serviced standard + sprcha + elektřina. Často komerčně provozované, jednodušší kempy.
camp_site=deluxe serviced + prádelna a buď bazén nebo jiné větší rekreační vybavení.

Jiné značky

Jak bylo uvedeno výše, použití tohoto klíče nebrání použití jiných značek k popisu zázemí v kempu. Například:

"Legální" kempy

Tato značka je navržena tak, aby popisovala kempy, které jsou legální. Mappeři mají zjistit, zda je mapovaný kemp legální, stejně jako zjišťují přesnost dalších mapovaných dat. Nicméně "legální" má pro kempování zcela odlišné významy v různých částech světa. Je tomu tak zejména u zařízení nižších úrovní basic a standard. V závislosti na tom, kde kemp je, máte tyto možnosti:

  • V jurisdikcích, které v zásadě nedovolují kempování. Známkou, že kempování je povolenou může být značka nebo zmínka v oficiálních dokumentech atd.
  • V jurisdikcích, které v zásadě dovolují kempování. Nepřítomnost zákazové značky nebo jiného údaje může pro mappera značit, že kemp je legální.

Prosím, nepoužívejte tuto značku na místech, kde je právní status nejasný. Je nevhodné používat ji na soukromém pozemku mimo případy, kdy je uděleno výslovné povolení (například jedná-li se o komerční kemp) a je jasné, že tomu tak je. Nepoužívejte tam, kde známkou toho, že kempování je povoleno, je pouze běžné používání.

Další navrhovaná značka Proposed_features/camp_type(en) mnohem lépe informuje o případech, kdy je právní status nejasný. Je jak alternativou, tak doplněním značky camp_site=*.