Cs:Key:camp_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg camp_type
IMG 20131028 074000.jpg
Popis
Klasifikace kempů podle jejich označení a způsobu komerčního použití. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Turistika
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: navrženoPage for proposal

an unequal sign

Tato stránka je českým překladem originálu (angličtina), ovšem její obsah se zdá být neúplný nebo neaktuální (obvykle v porovnání s anglickou nebo německou verzí).
Prosím, aktualizujte tento překlad, je-li to možné.

Definice

Klasifikace kempů, které jsou dostupné pro širokou veřejnost, (tourism=camp_site a tourism=caravan_site) prostřednictvím jejich určení a komerčních činností.

Kempování je prováděno v následujících typech ubytování:

 1. Standardní tábořiště (camp_type=standard) - jakékoliv tábořiště, které je určeno a inzerováno jako kemp, bez ohledu na úroveň poskytovaných služeb nebo poplatku;
 2. Doplňkové tábořiště (camp_type=supplementary) - firmy, které poskytují místa pro kempování jako oportunistickou činnost za poplatek. Tábořiště jako doplňkovou službu k hotelu, hostelu, motelu, resortu, ubytování v chatách nebo provozovaného baru;
 3. Neurčené tábořiště (camp_type=non_designated) - místa, která nejsou umístěna tak, aby nabízela kempování, ale jsou vhodnější než jiná místa v okolí, a proto je důležité o nich vědět. Neformální tábořiště musí být mapováno pouze v případě, že je na výhodnějším místě oproti jiným v okolí. V případě, že místo je umístěno u silnice, a bylo vybráno jenom proto, že se již setmělo nebo se jedná o krásný divoký tábor, pak tyto místa nesmí být mapovány;

Zdůvodnění a rozsah

Navrhované značky jsou důležité zejména v místech s nízkým nebo nepravidelným rozmístěním tábořišť. Ukazují (někdy zoufale potřebné) alternativní možnosti pro kempování, ale zabraňují tomu, aby alternativy byly zaměňovány za řádné, označené kempy. Pouníci jsou lidé, kteří cestují po dlouhou dobu svým vlastním vozidlem na dlouhé vzdálenosti, často v rozvojových zemích, a potřebují tento typ informací. Značka není určena pro klasifikaci úrovně služeb v kempu, přístupu pro určité skupiny či jejich cenu.

Příklady

Standardní typ tábořiště: táboření na určeném místě, v Oslo
Doplňkový typ tábořiště: táboření před hotelem v Ugandě
Neurčené tábořiště: veřejná pláž v Dubaji, poblíž veřejných záchodků a sprch
 1. Standardní tábořiště jsou všechny typy označených tábořišť. Tento typ zahrnuje (výčet není vyčerpávající):
  1. Hlídané, komerční obsazené personálem, a v parku tábořiště která poskytují veřejná zařízení jako je pitná voda, toalety, sprchy, odpadní koše, možnost praní a/nebo mytí nádobí atd.
  2. Přespání přes noc (RV) lokality: lokality, které si neúčtují žádný nebo malý poplatek, nějaké nebo žádné zařízení, někdy s omezenou délkou pobytu, samostatně spravované;
  3. Trekové tábořiště: často velmi nepřístupné, bez vybavení;
 2. Doplňkové tábořiště jsou tábořiště , které jsou oportunisticky v přírodě. Mohou patřit k hotelům, které mají oddělené prostory pro táborníky (jako třeba samostatnou čast toalet), umožňují táborníkům používat sdílené zařízení (typicky v hostelech), nebo předají klíč od pokoje pro použití toalet a sprch. Obvykle zde není samostatný prostor pro táborníky, ale na místo toho se používá parkoviště nebo nádvoří, což má za následek málo soukromí. Tento druh služby je hodně nabízen v zemích bez zavedené sítě kempů, například v Latinské Americe a ve východní Africe. Protože ne všechny hotely, motely, atd. tuto službu nabízejí, je důležité, aby hotely které nabízejí tyto služby byly zobrazeny na mapě. Nicméně, je také důležité vidět, že kempovací zařízení není stanoveno jako obchodní činost, ale jako jeho menší doplněk. Daleko od všech hotelů nabízejících tuto službu: ve středně velkém městě ve východní Africe můžete najít 15 hotelů, z nichž tři poskytují tuto službu. Podobně, ve Velké Británii má hodně hospůdek na venkově kempovací pole, kde táborníci mohou zůstat a používat zařízení v hospodě, pokud si to přejí. Hotel, který provozuje samostatné standardní tábořiště nespadá do této kategorie;
 3. Neurčené tábořiště existují v oblastech, kde jsou tábořiště povoleny kdekoliv, s výjimkou... (podobně jako ve Švédsku), nebo tam, kde neexistují žádná pravidla (stejně jako v mnoha zemích Afriky a Středního východu, kde jedno místo je o mnoho vhodnější pro táboření než jiná místa v okolí, často zvoleno jako poslední možnost, pokud není kempování nabízeno v blízkém okolí. Nevyhrazené tábořiště se má mapovat pouze v případě, že důvod pro zvolení tohoto místa je důležitější oproti jiným místům v okolí. V případě, že místo je u silnice, a bylo vybráno jen proto že se setmělo, pak nesmí být mapováno; i divoké tábořiště, které jsou vybrány především pro krásu svého okolí nesmí být mapovány. Příklady legálních neoznačených tábořišť jsou:
  1. Místa, kde jsou poblíž veřejné zařízení: veřejné pláže s volným přístupem k toaletám a plážovým sprchám, nebo hlídané parkoviště s veřejnými toaletami v sousedství v zemích, kde je táboření ve veřejných prostorách bezpečné;
  2. Bezpečná nebesa: policejní nebo misijní stanice - v oblastech s pochybnou bezpečností mimo jakýkoliv označený kemp, pak misijní stanice která nabízí útočiště ale žádné vybavení, může být jedinou alternativou;

Značení

 1. Klíč camp_type=* namísto camp_site=* byl pro tento návrh vybrán záměrně. Diskuse k samostatnému návrhu pro klasifikaci úrovně vybavenosti probíhá. Očekává se, že značky jako camp_site=basic, camp_site=luxury budou jejich výsledkem;
 2. Tento návrh znamená, že značka impromptu=yes (březen 2015: použítá 488krát) bude odstraněna. Naše uvažování, impromptu=yes je protimluv - improvizovaný kemp je vybrán pouze jednou bez předchozí znalosti jeho existence;
 3. Návrh se vztahuje také na tourism=caravan_site. Nicméně je lepší alternativou, tourism=camp_site se vždy pro obytné přívěsy používá s značkou tents=no;
 4. V případě doplňkového kempu, bude také zobrazen uzel nebo plocha reprezentující hotel/hostel/motel.

Používá se na značkování

Návrh se používá pro uzly a plochy.

Vykreslování

Pro vykreslení budou použity následující symboly:

 1. Standardní místo nebo místa která jsou označena tourism=camp_site, ale nemají žádné další objasňující značky, by měly zobrazovat symbol modrého stanu Camping.n.16.png;
 2. Doplňkové místo by mělo zobrazovat symbol šedého stanu Camping.n.16.grey.png.
 3. Neurčená místa by měla zobrazovat symbol červeného stanu Camping.n.16.red.png;

Ovlivněné prvky/místa

Následující značky budou ovlivněny:

Viz také