Cs:Key:generator:plant

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg generator:plant
Conventional power plant.png
Popis
Chcete-li určit, jaký druh energie generátor v dané elektrárně produkuje. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Definice

V některých komplexních systémech pro výrobu energie může být zřetězeno několik generátorů pro výrobu výstupní energie. Je užitečné rozlišovat ty generátory, které vyrábějí energii jako meziprodukt, od těch, které produkují výstupní výkon.

Dobrovolnost

Toto rozlišování je vlastně nepovinné. Mappeři nemusí (ale jsou vyzváni, aby) mapovat meziprodukční generátory, protože žádnou kontrolu správnosti nelze provést. Výstupní výkon elektrárny závisí pouze na výstupních generátorech generator:plant=output, které jsou nejběžnější a téměř vždy uvedeny ve veřejné dokumentaci.