Cs:Key:postal_code

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg postal_code
Postal code-hamburg-de.png
Popis
Pro značení poštovních směrovacích čísel ulic a oblastí Show/edit corresponding data item.
Skupina: adresy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Status: používáno

Můžete označovat cesty a plochy značkou postal_code=*, abyste popsali poštovní směrovací číslo oblasti nebo ulice.

Jiná schémata značení

Pro budovy a uzly...

Tento klíč postal_code=* byl používán i pro budovy a uzly, ale většího rozšíření dosáhlo Schéma Karlsruhe(en) (viz addr:*=*). V kontextu adres uzlů a budov by se měla použít značka addr:postcode=*.

Pro ulice se stejným PSČ na obou stranách cesty je tato značka postal_code=* stále platná a široce používaná.

Pro hranice oblasti PSČ...

Je tato značka postal_code=* stále platná a široce používaná, ale můžete také použít...

boundary=postal_code na cestě nebo relaci (relace bude také mít type=boundary)

Systémy PSČ

Na Wikipedii si přečtěte o různých systémech PSČ! (Zvolte jazyk:  česky -  německy -  anglicky -  španělsky -  francouzsky -  holandsky).

( ) = volitelné

Země Systém Příklad Vykreslovací pravidla Kosmos
Austrálie 0000 (4 číslice) 6797 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos(en)
Rakousko 0000 (4 číslice) 6797 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos
Německo 00000 (5 číslic) 06797 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos(en)
Indie 000000 (6 číslic) 572216
Rumunsko 000000 (6 číslic) 147202 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos
Španělsko 00000 (5 číslic) 99096 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos
Švýcarsko 0000 (4 číslice) 6797 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos(en)
Nizozemí 0000 (4 číslice) 6797 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos(en)
Velká Británie A(A)0(0) W1, SW20 Vykreslovací pravidla PSČ Kosmos(en)

V tuto chvíli není vykreslováno v Mapniku ani Osmarenderu.

Zdroje dat o PSČ

V ideálním světě by databáze PSČ (a míst, která reprezentují) byla spravována vládní organizací a byla by sdílena zdarma a bez omezující licence, kvůli zřejmým ekonomickým výhodám. Bohužel to v mnoha zemích takto není a tak používáme stejný přístup jako u jiných geodat. Obecně sbíráme a stavíme data od nuly, aniž bychom kopírovali z cizích zdrojů. Také nevyužíváme Google Maps, abychom polohovali věci a nekopírujeme z jakýchkoliv jiných webových stránek/zdrojů, které z nich kopírují.

PSČ od nuly?

PSČ od nuly? Znamená to klepat na dveře obyvatel a ptát se, jaké je jejich PSČ?

Ano... To je způsob, jakým děláme mapu. Zkoumáme a objevujeme informace v terénu. PSČ jsou obzvláště těžká, protože nejsou vidět. Mají špatnou ověřitelnost, což v jistém smysmlu znamená, že nejsou vhodná pro OpenStreetMap, ale vždy byly typem geodat, které by uživatelé rádi dostávali zdarma.

Můžete zjišťovat PSČ po jednom, aniž byste klepali na dveře, tak že se po nich budete dívat na účtenkách z obchodů, v menu v restauraci. Můžete je vyhledat na oficiálních webových stránkách nějakého místa. Ovšem dávejte si pozor, aby to neskončilo systematickým kopírováním něčí databáze.

Vládní zdroje

Můžeme použít vládní nebo jiné zdroje, tam kde proběhlo jejich rozumné vydání pro veřejnost, ovšem "použití" takových dat může být považováno za import(en), tedy převádění dat a jejich použití k nastavení značek postal_code=* automatizovaným způsobem do databáze OpenStreetMap. Importy(en) vyžadují, abyste si byli zcela jisti ohledně kompatibility licence a různých dalších chytáků. Musíte následovat Pravidla importů(en). Dobrou alternativou může být navržení způsobu kombinování databází, ale jejich držení odděleně. Pro mnoho koncových použití to může fungovat dobře, i když to bude znamenat, že některé výhody OpenStreetMap, jako je třeba vyhledávání Nominatimem(en), nebudou fungovat.

Free the postcode

Existuje oddělený ale související projekt nazývaný Free The Postcode(en), který koordinuje tyto snahy a buduje databázi. Když přidáte značku postal_code=* k uzlu v OpenStreetMap, tak se automaticky nepřidá do Free The Postcode (alespoň ne nyní). Projekt Free the postcode je v poslední době málo aktivní. Byl vždy zaměřený na Velkou Británii, ale situace s PSČ ve Velké Británii se změnila vydáním CodePoint (viz podrobnosti na Free The Postcode#UK(en)). Ovšem Free the postcode může být stále užitečný a pro něco relevantní.

Příklad vykreslování

Následující příklady zobrazují data, kde mappeři přidávali značku postal_code=* na každou ulici.

Postal_code-birmingham-uk.png Birmingham(en), Velká Británie

Postal code-hamburg-de.png Hamburg(de), Německo