Cs:Key:safety_rope

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg safety_rope
Rope2.jpg
Popis
Provaz, řetez, nebo kabel natažený na turistické stezce Show/edit corresponding data item.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Na mnoha turistických trasách vedoucích v horských oblastech jsou nebezpečné nebo obtížné úseky stezky jištěné technickými prostředky jako jsou ocelová lana, upevněné provazy, žebříky nebo stupačkami. Touto značkou se mapuje provaz, řetěz nebo kabel, kterého se přidržujete.

Jak mapovat

Viz také: Safety measures on hiking trails(en)

Použijte značku safety_rope=yes na část turistické stezky, kde je provaz, řetěz, nebo kabel. Namísto hodnoty yes můžete zadat i délku provazu v metrech, např. safety_rope=4.

Tato značka se přidává k již existujícím stezkám highway=path. Krátké úseky stupaček lze značit jako uzel uzel, delší pak jako cestu cesta.

Tato značka je určena pro turistické trasy a neměla by se používat pro via ferraty(en), protože ty jsou technicky zajištěné vždy.

Hlavní značka

Klíč Hodnota Prvek Popis
safety_rope yes / délka v metrech cesta uzel Provaz, řetěz nebo kabel, kterého se přidržujete. Thumb

Doplňková značka

Klíč Hodnota Prvek Popis
safety_rope_side left/right/both cesta uzel Popisuje, na které straně cesty je kabel připevněn, relativně ke směru cesty v OSM. Lze přidat pouze, když je přidána značka safety_rope=yes (nebo hodnota délky).

Celá cesta

Pokud se vám nechce dělit delší stezku highway=path na několik úseků, abyste na nich označili konkrétní bezpečnostní opatření, můžete přidat následující značku k celé cestě highway=path:

Klíč Hodnota Prvek Popis
assisted_trail yes cesta Úsek cesty s rozličným technickým zabezpečením

Viz také