Cs:Key:seamark:bridge:category

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg seamark:bridge:category
Popis
Klasifikace mostů vedoucí přes vodní toky Edit or translate this description.
Skupina: Marine navigation
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vhodné kombinace
Status: nedefinováno

Seamark tagging
General information
Tags
Schema
Objects, usage
Categories of objects, attributes
INT-1 cross reference
Inland (CEVNI)

Mosty

Značky definované na této stránce budou vykresleny na různých námořních mapách (úroveň přiblížení 16 a vyšší).

Další příklad: Splavné vodní toky, Evropa (úrovně přiblížení 1-13)


Pro účel navigace má být značka umístěna na vodním toku pod mostem.

Tato stránka definuje značky pro vlastnosti mostů.

Typ Kód S100 seamark:type Definice
Most BRIDGE bridge Konstrukce postavená nad vodou, která poskytuje cestu pro vozidla, chodce nebo vedení technické infrastruktury.

Tato tabulka definuje hodnoty pro značky "seamark:bridge:category=*" a další atributy aplikované na mosty.

Kategorie

Kategorie (CATBRG) seamark:bridge:category Definice Ilustrace
Fixed bridge fixed Most, který má trvalé vodorovné a svislé uspořádání.
Opening bridge opening Most, který je uzavřen, pokud je nastaven pro silniční provoz, a otevřen, pokud je nastaven pro vodní dopravu po vodní cestě.
Swing bridge swing Pohyblivý most (nebo jeho pole), který se otáčí ve vodorovné poloze na čepu, pro umožnění průjezdu lodě. MovableBridge swing.gif
Lifting bridge lifting Pohyblivý most (nebo jeho pole), který je schopen se svisle zvednout pro průjezd lodě pod ním. MovableBridge lift.gif
Bascule bridge bascule Most s protizávažím otáčející se ve vertikální rovině okolo osy na jednou nebo obou koncích. MovableBridge draw.gif
Pontoon bridge pontoon Pevný plovoucí most nesený pontony.
Drawbridge drawbridge Obecný název pro mosty, z nichž část nebo celý most se mohou zvednout nebo odtáhnout stranou pro průjezd lodě. Drawbridge.gif
Transporter bridge transporter Most, který má na každé straně vodního toku věže, které jsou propojeny nosníkovým systémem, po kterém jezdí vozík. MovableBridge transport.gif
Foot bridge footbridge Most, používaný pouze pro pěší.
Viaduct viaduct Dlouhý most, který se skládá z řady nosníků, oblouků nebo pilířů (z oceli, dřeva nebo betonu) nesených věžemi nebo pilíři a nesoucí silnici, železnici, atd.
Aqueduct aqueduct Most nesoucí uměle zvýšený kanál pro dopravu vody.
Suspension bridge suspension Pevný most skládající se buď z silnice nebo příhradového nosníku zavěšeného na dvou nebo více kabelech, které procházejí přes věže a jsou ukotveny v pevných základech. Bridge-suspension-anchorages.svg

Jiné atributy

Atribut seamark:bridge:<atribut> Typ hodnoty Definice
Průjezdná šířka (HORCLR) clearance_width Desetinné číslo Šířka pro bezpečnou plavbu.
Průjezdná výška (VERCLR) clearance_height Desetinné číslo Svislá vzdálenost měřená od hladiny vody směrem k objektu nad hlavou.
Průjezdná výška, most zavřený (VERCCL) clearance_height_closed Desetinné číslo Svislá vzdálenost, pokud je most uzavřen, měřená od hladiny vody směrem k objektu nad hlavou.
Průjezdná výška, most otevřený (VERCOP) clearance_height_open Desetinné číslo Svislá vzdálenost, pokud je most otevřen, měřená od hladiny vody směrem k objektu nad hlavou.

Viz také

References

OSM seamark resources

External sources