Cs:Tag:access=official

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access = official
Popis
Cesty určené pro konkrétní použití zákonem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: omezení
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

Hodnota official u značky access=* pro pěší, cyklisty a jezdce na koni znamená, že cesta je vyhrazena pro konkrétní způsob dopravy zákonem nebo dopravními předpisy. Znamená to, že toto vyhrazení pro konkrétní druh dopravy je oficiální, závazné a dle zákona. Jedna cesta může být vyhrazena pro více druhů dopravy.

Ve většině případů to také znamená, že ostatní druhy dopravy jsou zakázány. V některých zemích, třeba v Německu, to také znamená, že její použití je povinné a cestující nesmí použít paralelní cestu, pokud existuje cesta vyhrazená. Ovšem výlučné nebo povinné použití se pouze vyvozuje z místních zákonů nebo pravidel dopravy a není to význam hodnoty official. Pro povinné použití cest, značte bicycle=designated na dotčené cyklostezky a značku bicycle=use_sidepath na silnici, kterou cyklisté nesmí použít. U pěších značte chodníky sidewalk:foot=designated a na silnici přidejte foot=use_sidepath.

Nepoužívejte hodnotu official pro silnice vyhrazené pro úřední provoz (policii, hasiče, celníky atd.). Použijte spíše access=no, protože použití těchto cest není povoleno veřejnosti.

Pro značené turistické trasy a stezky použijte hodnoty permissive nebo yes.

Tato hodnota se používá pouze tam, kde je oficiální dopravní značka nebo to jednoznačně vyplývá ze zákona.

Rozdíl oproti access=designated: značka official je přísnější než designated. official je určena pouze pro cesty označené oficiální dopravní značkou.

Použití v porovnání s access=designated: značka *=designated je také hojně podporovaná a široce známá, na rozdíl od značky access=official, která je méně používaná a podporovaná.

Viz stránka návrhu(en).