Cs:Tag:fortification_type=limes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg fortification_type = limes
Taunusstein - Limes Wachturm.jpg
Popis
Limes Romanus - římské hradby Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: používáno

Limes Romanus byl obranný systém opevnění na hranici římské říše a jejích provincií.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete cestu cesta, kudy hradby vedly, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto opevnění
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním opevnění
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která opevnění původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce.
  • heritage=* - pokud je registrováno oficiální památkovou organizací.