Cs:Tag:fortification_type=ringfort

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg fortification_type = ringfort
Multivallate Ringfort at Rathrar (Rathbarna Enclosure Complex), Co Roscommon, Ireland.jpg
Popis
Kruhová opevněná sídla, která byla většinou stavěna v raném středověku až cca do roku 1000. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: používáno

Ringforts(en) jsou kruhová opevněná sídla, která byla většinou stavěna v raném středověku až cca do roku 1000.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto opevnění
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním opevnění
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která opevnění původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrováno oficiální památkovou organizací