Cs:Tag:sport=basketball

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sport = basketball
Kenyon Martin over Dirk Nowitzki.jpg
Popis
Basketbal (košíková) Show/edit corresponding data item.
Skupina: Sporty
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Shrnutí

 Basketbal je  kolektivní sport hraný dvěma týmy o pěti hráčích na obdélníkovém  hřišti(en).

Tuto značku lze použít na uzlech a plochách a označit jí místa, kde se hraje basketbal. Lze použít více hodnot oddělených středníkem, např. sport=basketball;volleyball;handball, pokud se na stejném místě hraje více sportů.

Klíče a hodnoty

Schéma značení sport=basketball
Klíč Popis
name=* (volitelné) Název místa, má-li nějaký.
leisure=* Touto značkou popište místo hry, např. leisure=pitch značíte-li venkovní hřiště nebo leisure=sports_centre pokud označujete celou budovu, obsahující vnitřní hřiště. Pokud budova obsahuje hřišť více, např. dva vedle sebe, může být vhodné označit budovu jako sportovní centrum a jednotlivé hřiště zvlášť. Ovšem pak značku sport=* použijte pouze na hřiště a nikoliv na celou budovu.
building=yes (volitelné) Tuto značku použijte, pokud mapujete celou budovu. Pokud mapujete pouze hřiště, pak ji nepoužívejte.
surface=* (volitelné) Touto značkou popište povrch hřiště. Pro venkovní hřiště se podívejte na stránku surface=* pro seznam možných hodnot. Nejčastější pravděpodobně jsou asfalt, beton a tartan, ale také lze potkat hlínu, zem a dokonce trávu. U vnitřních hřišť asi použijete parket nebo syntetiku.
surface:condition=* (navrhované/volitelné) Stav, ve kterém povrch je, je zvlášť důležité pro tento konkrétní sport, obzvlášť u venkovních hřišť. Bohužel zatím není žádná shoda, jak toto vhodně popisovat. V tuto chvíli autor doporučuje tento návrh(en), jelikož vypadá jako nejrozumnější a nejkompletnější z dostupných. Konkrétně jsou relevantní hodnoty maintained (udržovaný), uneven (nerovný) a degraded (zhoršený). Doplňkovou charakteristiku lze přidat za středník, např. surface:condition=uneven;potholes;weeds.
lines:basketball=* (navrhované/volitelné) Použijte hodnotu "yes", pokud jsou čáry na povrchu dobře vidět a dá se na ně při hře spoléhat. Pokud se čáry z více basketbalových hřišť překrývají, tak můžere použít barvu čar hřiště, které právě mapujete, např. lines:basketball=red. Pokud se překrývají čáry pro různé sporty, pak můžete popsat i barvy dalších čar např. lines:soccer=black. Pokud jsou v místě pouze čáry pro basketbal, dá se použít zjednodušené lines=yes.
hoops=* (navrhované/volitelné) Počet košů. Běžné hřiště má dva koše, ale není výjimečné, že malé venkovní hřiště mají koš jen jeden. Zřídka může být i košů více než dva. Např. vnitřní hřiště mají občas dodatečné koše na stranách, takže celkový počet je čtyři, šest nebo dokonce osm. Ovšem hřiště, která jsou poblíž nebo se překrývají a mají oddělené své koše je lépe zakreslovat a značit individuálně, je-li to možné. Hodnota této značky by měla být číslo (např. "2") spíše než slovo (např. "two"). V případě zatažitelných nebo odmontovatelných košů použijte rozsah, např.: hoops=0-2. V případě nejistoty použijte rozsah a otazník v závorkách, např.: hoops=1-2 (?).
hoops:height=* (navrhované/volitelné) Touto značkou popište výšku košů. Použijte standard pro běžné koše v pevné výšce (3.05m, 10ft). Použijte mini pro pevné koše na mini-basketbal (2.60m, 8.53ft). A použijte variable pro koše, které lze mezi těmito výškami nastavovat.
hoops:nets=* (navrhované/volitelné) Touto značkou popište typ sítí na koších. Hodnoty jsou chord (provázky?), chain (řetezy) nebo none (žádné).
backboards:size=* (navrhované/volitelné) Touto značkou popište velikost desek u košů. Velikost může být standard (standardní) nebo small (malé).
backboards:shape=* (navrhované/volitelné) Touto značkou popište tvar desek u košů: rectangular (obdélníkové) nebo rounded (zaoblené).
backboards:material=* (navrhované/volitelné) Touto značkou popište materiál desek u košů. Běžné materiály jsou plexiglass (plexisklo), metal (kov), mesh (pletivo) a wood (dřevo).

Příklad

Vybavení

Zvlášť u venkovních hřišť může být vhodné označit polohu nejbližšího zdroje pitné vody, pokud tam je, viz amenity=drinking_water. Ovšem jedná se o samostatnou značku, kterou nekombinujte se značkou basketbalu.

Vykreslování

Piktogram

w:cs:Basketbal] basketbal]

Ilustrace