Fa:Armchair mapping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

نقشه‌کشی از پشت میز (که با نام نقشه‌کشی از دور هم شناخته می‌شود) به این معنی است که بدون ترک صندلی‌تان در رسم نقشهٔ اوپن‌استریت‌مپ مشارکت کنید.