Fa:Armchair mapping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

نقشه‌کشی از پشت میز (که با نام نقشه‌کشی از دور هم شناخته می‌شود) به این معنی است که بدون ترک صندلی‌تان در رسم نقشهٔ اوپن‌استریت‌مپ مشارکت کنید.