Fa:Software/Mobile

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

طیف وسیعی از نرم‌افزارهای موبایل برای نمایش OpenStreetMap و یا استفاده از داده‌های جغرافیایی بر روی گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد. همچنین برنامه‌هایی که اجازه مشارکت در OpenStreetMap را می‌دهد به طور روزافزونی در حال افزایش است. از آنجا که داده‌های OpenStreetMap برای همه آزاد و رایگان می‌باشد، نرم‌افزارهای موبایل توسط افراد و شرکتهای مختلف توسعه می‌یابد و داده‌های OpenStreetMap از همه انواع پلتفرم‌های موبایل قابل دسترسی می‌باشد.

پلتفرم‌ها

[edit]

همچنین ببینید