Fa:Tag:service=alley

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg service = alley
Alley melbourne.jpg
توضیحات
An alley is a service road usually located between properties for access to utilities. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
نیازمندی
ترکیبات مفید
وضعیت: در کار

ویکی‌داده

تشریح زیرمجموعه highway=* :

"پس‌کوچه" یا "کوچه‌باغ" یک جاده خدماتی است که اغلب بین منازل مسکونی وجود دارد تا امکان دسترسی به بخش‌های خصوصی و شخصی همانند حیاط پشتی، ورودی‌های عقب ساختمان، راه خروج اضطراری و اتاق انبار وسایل فراهم شود. "پس‌کوچه‌ها" معمولا در مناطق شهری هم یافت می‌شوند و اغلب در قسمت‌های پشتی ساختمان‌هایی مانند منازل مسکونی و ساختمان‌های تجاری وجود دارند.

در برخی کوچه‌های شهرهای قرون‌وسطایی (اروپایی) و برخی معابر شهرهای بسیار قدیمی ایران (مانند کوچه‌های موسوم به قهروآشتی در شهر یزد و ...) از این برچسب استفاده می‌شود. این برچسب می‌تواند به صورت مسیرهای بسیار باریکی باشند که در بین ساختمان‌ها وجود دارند و یک راه دسترسی باریک عمومی برای منازل مسکونی و کسب‌وکار‌های کوچک تجاری باشد.

اگر در مسیر باریک ، عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع است، استفاده از برچسب‌های highway=footway یا highway=pedestrian را در نظر بگیرید.

توجه: دقت کنید که تعاریف این برچسب service=alley در OSM (فوق‌الذکر) به هیچ عنوان مترادف و بیانگر ویژگی‌های کلمه "کوچه" در کشور ایران نیست. نباید کوچه‌های موجود در شهرهای ایران با این برچسب تعریف گردند. برای این موضوع حتماً از برچسب highway=residential و یا برچسب‌های دیگر مطابق با وضعیت مسیر استفاده گردد.

کاربرد

محمد مهدی مالکی (talk) 07:51, 24 May 2019 (UTC)