Fi:Tekijänoikeus

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fi:Copyright)
Jump to navigation Jump to search

Tälle sivulle on koottu viittauksia tekijänoikeusasioihin liittyviin aiheisiin OpenStreetMapin wikissä.

Kaupalliset kartta-aineistot

Älä käytä karttatietojen muokkaamiseen tekijänoikeussuojattuja aineistoja! Kaikenlainen kopioiminen, jäljentäminen tai muu tekijänoikeussuojatun materiaalin kahdentaminen on jyrkästi kiellettyä. Tekijänoikeussuojan tarkoituksena on rajoittaa ja estää suojatun aineiston käyttöä. Alkuperäisellä tekijänoikeuden haltijalla on täydet oikeudet omaan työhönsä ja vapaus määritellä ketkä työtä voivat käyttää ja millä ehdoilla.

Useimpiin kaupallisiin karttatuotteisiin on merkitty tieto tekijänoikeudesta symbolina tai muuna merkintänä. Merkinnässä lukee yleensä tekijänoikeuden haltijan nimi ja julkaisupäivä. Usein tekijänoikeusmerkintä on sijoitettu kartan alanurkkaan tai painetun karttatuotteen sisä- tai kääntöpuolelle. Digitaaliset tietolähteet eivät poikkea painetuista tuotteista: myös niiden ohessa on kerrottu käyttöehdot ja tekijänoikeushuomautus.

Jos olet epävarma tietolähteen tekijänoikeussuojasta, älä käytä sitä.

Tekijänoikeus kartoissa

Tekijänoikeus suojaa ns. teoskynnyksen ylittäviä teoksia, kuten karttoja. Kartta-aineistoja suojaa Suomessa osin myös luettelosuoja ja EU-lainsäädännön tasolla tietokantasuoja. Yksittäiset sijaintitiedot eivät ole luovan työn tulosta eivätkä tekijänoikeuden suojaamia, mutta kokoelma (ehkä jo kaksi tietoa - oikeuskäytäntöä ei tiettävästi ole) nauttii luettelosuojaa ja sähköisessä muodossa tietokantasuojaa ts. tietoja ei saa kopioida (tarkemmin: "laadullisesti tai määrällisestä merkittävää osaa" - kuitenkin jos jokainen kopioi sallitun pikkupalan, niiden yhdistelmä, esim. OSMssa, voi olla määrällisesti merkittävä osa.)

Projektin kansainvälisen luonteen takia on syytä vähintäänkin olla tietoinen brittien väitetystä tai oletetusta tiukemmasta tulkinnasta karttojen tekijänoikeusasioissa ja siitä johdetusta varman päälle pelaamisesta lähdeaineistojen käytössä, koska jo oikeustaistelun uhka tulee kalliiksi.

OpenStreetMapin rakentamisen kannalta oleellista on myös tekijänoikeuslain 4 §:

 4 § Sillä, joka on kääntänyt teoksen tai muunnellut sitä 
 tahi saattanut sen muuhun kirjallisuus- tai taidelajiin, 
 on tekijänoikeus teokseen tässä muodossa, mutta hänellä 
 ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa 
 tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. 
 Jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden 
 ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu 
 tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen.

Toisin sanoen taiteellisesti luotu kartta Suomesta voi olla "uusi ja itsenäinen" teos, vaikka taiteilijalla olisi ollut tekijänoikeuden suojaama kartta nähtävillään. Osittainkin paperin läpi alkuperäisestä kartasta jäljennettynä teos saattaisi olla 4 § tarkoittama "muuunnelma" ja siten myös alkuperäisen kartan tekijänoikeuden alainen.

Oikeustapauksia

  • Pizzaravintola kopioi mainokseensa palan puhelinluettelon kartasta. Kopiointi loukkasi tekijänoikeutta.
  • Suomessa tekijänoikeusneuvosto on eräässä lausunnossaan esittänyt, että talonumeroinnin esittäminen samalla tavalla kuin kilpailevan karttavalmistajan kartalla (tilanpuutteen takia osa numeroista on jätetty pois) ei ollut tekijänoikeuslain vastaista kopiointia, koska pois jätettävät numerot päättävä algoritmi oli paitsi kartanteon opetusaineistojen mukainen, myös saman ohjelman mekaanisesti laskema.

Luettelo- ja tietokantasuoja

Koska tekijänoikeus suojaa vain teoksia, on säädetty luetteloiden kerääjien työtä vastaavasti suojaava luettelosuoja - kuitenkin lyhyemmällä 15 vuoden suoja-ajalla.

"[luettelon valmistajalla] on oikeus ... määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta".

Linkit

Näytä kartta! Etusivu [edit]
Aloittelijan opas 1. Kerää tietoja | 2. Lähetä reittijälkesi palvelimelle | 3. Luo ja muokkaa karttatietoja | 4. Nimeä kohteet ja lisää lisätiedot | 5. Luo karttakuvia
Kartoitus Karttatietojen kerääminen | Kartan ominaisuudet | Normit ja käytännöt | GPS-datan lähettäminen