Gcf:Tag:amenity=bench

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = bench
Bench.jpg
DescriptionTranslate.svg
ban-fennyan Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
RenderingTranslate.svg
Bench-16.svg
GroupTranslate.svg: Amenities
Used on these elementsTranslate.svg
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Useful combinationTranslate.svg
StatusTranslate.svgapprovedPage for proposal

.


On koté pou kè sé moun la pé sizé yo. Yo pé pòtalan pou sé dikapé la. Anplisdisa on ban-fennyan ka sèvi osi pou manjé oben li lè pa ni pon tab disponib