Hu:Key:ref:HU:om

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ref:HU:om
Leírás
Oktatási intézmények azonosítója Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Használható elemtípusok
használható pontokonnem használható vonalakonhasználható területekenhasználható kapcsolatokon
Hasznos kombinációk

amenity=school, amenity=kindergarten, amenity=childcare, amenity=music_school, building=dormitory

Státusz: de facto


Ez a projekt az oktatási-köznevelési intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmény stb.) feltérképezését és adataik karbantartását tűzte ki céljául.

Ehhez az elsődleges kulcsot az intézmények Oktatási Hivatal által a Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) kezelt ún. „OM azonosító” jelenti. Etimológiailag ez az Oktatási Minisztériumot rövidítette, amikor még volt ilyen.

Az egyes intézmények az OH Intézménykereső oldalán találhatók meg, kód vagy település alapján.

A másik minisztérium alá tartozó szakképzési centrumokat 2020. júniusa óta nem itt, hanem a Szakképzési Információs Rendszerben (SZIR) tartják nyilván.

Használata

A ref:HU:om kulcs az adott oktatási intézmény OM azonosítójával kezdődik. Ez egy hatjegyű szám, az elején szükség szerint 0-val kiegészítve.

Egy intézménynek több feladatellátási helye is lehet. Ennek oka lehet külön épületben működő alsó és felső tagozat, helyhiány miatti második telephely, vagy egyszerűen adminisztratív okokból egyetlen intézménybe történő összevonás (= egyetlen igazgató).

A feladatellátási helyek kódja egy háromjegyű szám, az elején szintén szükség szerint 0-kkal kiegészítve, amit az OM azonosító után perjellel írunk.

Intézményegységeknek is lehetnek további telephelyei, de ezek feladatellátási hely szempontjából ugyanúgy külön kódot kaptak, azaz itt már nincs jelölve az esetleges szervezeti hierarchia.

Példa:

034549 = Zuglói Egyesített Óvoda (mint intézmény)

Ezen belül a kinevezett székhely:
ref:HU:om = 034549/001 = Zuglói Egyesített Óvoda (1144 Budapest, XIV. kerület, Füredi park 6-8.)

Egykor különálló, most összevonva már csak alárendelt tagóvoda:
ref:HU:om = 034549/006 = Zuglói Egyesített Óvoda Herminka Tagóvoda (1143 Budapest, XIV. kerület, Ida utca 6.)

És ennek beosztottja:
ref:HU:om = 034549/023 = Zuglói Egyesített Óvoda Herminka Tagóvodája Dózsa György úti Telephelye (1145 Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 17.)

Életciklus

Ha egy intézményt átszerveznek, átneveznek, átjátszanak, akkor az új OM kódot kap. Az OH Intézménykeresőjéből elérhetőek az előzmény (és megszűnés esetén az utód) intézmény kódok, így követhetőek az átalakulások.

Ennek megfelelően az OSM-es azonosíthatóság érdekében egy megszűnt intézményen is hagyjuk fent a ref:HU:om értéket! Előfordulhat ugyanis, hogy ugyanabban az épületben más néven újraindul az oktatás, mely a kulcs alapján így könnyen azonosítható az előddel.

OH tudnivalók

Az OH az összes, államilag engedélyezett oktatási intézményt nyilvántartja, függetlenül attól, hogy a fenntartó a magyar állam (XY Klebelsberg Iskolaközpont), a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, valamely egyház, egyházi szervezet, alapítvány, vagy magánvállalkozás.

Az OH weblapján a változások is láthatók, úgymint a jogelődök, jogutódok, és a már megszűnt feladatellátási helyek. Ugyanott a példánál látszik az is, hogy az átszervezés után máshogyan vitték fel a címet Vezsenynél, noha ugyanarról az iskoláról van szó.

Látható továbbá, hogy kaphat külön feladatellátási hely-kódot az ugyanabban az épületben található könyvtár, vagy ugyanazon a házszámon/helyrajzi számon található tornaterem. Az OSM-ben célszerűen a főépületben működő „rendes” iskola kódját használjuk.

Fontos, hogy az itt olvasható kapcsolattartási adatok (a vezető elérhetőségei) nem feltétlenül egyeznek meg az intézmény preferált elérhetőségeivel, amiket az OSM-ben rögzítünk.