Hu:Open Database License/Contributor Terms

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

FORDÍTÁS ALATT!!

FIGYELEM: Tájékoztató jellegű fordítás. Jogi kérdésekben az eredeti angol szöveg a mérvadó, amelyet a szerkesztők a regisztrációnál elfogadnak.

OpenStreetMap Közreműködői Feltételek 1.2.4

Köszönjük az érdeklődésedet az OpenStreetMap projekt (továbbiakban "Projekt") geo-adatbázisába való adatok és bármi más tartalom (továbbiakban együttesen "Tartalom") beküldésére. Ez a közreműködői megállapodás (továbbiakban "Megállapodás") közted (továbbiakban "Te") és az OpenStreetMap Foundation (továbbiakban "OSMF") között lép hatályba és meghatározza a szerzői jogi kérdéseket bármilyen Tartalomra amelyet Te beküldesz a Projektbe ezen felhasználói bejelentkezésed alatt. Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbi feltételeket majd a folytatáshoz nyomd meg az "Elfogadom" vagy az "Elutasítom" gombot az oldal alján.

Thank you for your interest in contributing data and/or any other content (collectively, “Contents”) to the geo-database of the OpenStreetMap project (the “Project”). This contributor agreement (the “Agreement”) is made between you (“You”) and The OpenStreetMap Foundation (“OSMF”) and clarifies the intellectual property rights in any Contents that You choose to submit to the Project in this user account. Please read the following terms and conditions carefully and click either the "Accept" or "Decline" button at the bottom to continue.

1. Tiszteletben tartjuk mindenkinek a szerzői jogait, ezért képesnek kell lennünk a jogtulajdonosok bármilyen kifogásaira reagálni. Ennek érdekében:

1. We respect the intellectual property rights of others and we need to be able to respond to any objections by intellectual property owners. This means that:

(a) A Te beküldött adataid nem sérthetik mások szerzői jogait. Amikor Tartalmat küldesz be, elismered, hogy - legjobb tudomásod szerint - jogodban áll az OSMF-t felhatalmazni a Tartalom felhasználására és terjesztésére az aktuális felhasználási feltételek szerint. Amennyiben az adatokat jogtalanul küldöd be, az általad beküldött adatok törlését kockáztatod (lásd lentebb).

(a) Your contribution of data should not infringe the intellectual property rights of anyone else. If you contribute Contents, You are indicating that, as far as You know, You have the right to authorize OSMF to use and distribute those Contents under our current licence terms. If You do not have that right, You risk having Your contribution deleted (see below).

(b) Az OSMF nem köteles a Te általad beküldött Tartalmat a Projektbe beletenni, illetve onnan bármikor törölheti. Például, amikor az OSMF azt gyanítja, hogy a beküldött adatok nem összeegyeztethetőek (abban az értelemben, hogy a továbbiakban azt az OSMF jogszerűen nem használhatja fel és nem terjesztheti) a Projekt által használt mindenkori licenccel vagy licencekkel (lásd 3. és 4. pontok), akkor az OSMF az adatokat törölheti.

(b) Please note that OSMF does not have to include Contents You contribute in the Project, and may remove Your contributions from the Project at any time. For example, if we suspect that any contributed data is incompatible, (in the sense that we could not continue to lawfully distribute it), with whichever licence or licences we are then using (see sections 3 and 4), then we may delete that data.

A közreműködő jogai

Rights Granted

2. Az alábbi 3. ás 4. pontokat is figyelembe véve ( FIXME subject to = "kitesz valaminek" "alávet valaminek"), Te ezennel felruházod az OSMF-et az egész világra vonatkozó, jogdíj mentes, nem kizárólagos, korlátlan ideig fennálló, visszavonhatatlan licenccel hogy bármit megtehessen az általad beküldött Tartalommal vagy annak bármilyen részével, amit a szerzői jog, adatbázis jogok vagy bármilyen vonatkozó jogok korlátoznának (FIXME vagy fordítva értendő?? tehát szerzői jogi korlátozásokon belül teheti a bármit?), legyen az a Tartalom eredeti formájában vagy bármilyen más formában. Az így biztosított jogok tartalmazzák az üzleti felhasználást is, és nem zárnak ki semmilyen felhasználást. Az így biztosított jogok, korlátozás nélkül, feljogosítják az OSMF-et a beküldött adatok más licenc alatt való felhasználására is (FIXME: through multiple tiers of sub-licensees) és, hogy pert indítson bármilyen szerzői jogsértés ellen, amely közvetlenül kapcsolható az OSMF ezen Megállapodás által meghatározott jogaihoz. A helyi törvényekben és szerzői jogban meghatározott lehetőségeken belül, Te egyetértesz azzal, hogy a Tartalomra vonatkozó jogaidat nem használod fel az OSMF vagy licencei ellen, és/vagy lemondasz ezen lehetőségedről.

2. Subject to Section 3 and 4 below, You hereby grant to OSMF a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, irrevocable licence to do any act that is restricted by copyright, database right or any related right over anything within the Contents, whether in the original medium or any other. These rights explicitly include commercial use, and do not exclude any field of endeavour. These rights include, without limitation, the right to sub-license the work through multiple tiers of sub-licensees and to sue for any copyright violation directly connected with OSMF's rights under these terms. To the extent allowable under applicable local laws and copyright conventions, You also waive and/or agree not to assert against OSMF or its licensees any moral rights that You may have in the Contents.

3. Az OSMF elfogadja, hogy a Te általad beküldött Tartalmat csak adatbázis részeként használhatja fel vagy helyezheti más licenc feltételei alá, és csak az alábbi licencek egyike vagy többje alatt:

  • ODbL 1.0 az adatbázishoz, DbCL 1.0 az adatbázis egyedi tartalmi elemeihez;
  • CC-BY-SA 2.0;
  • vagy más, hasonló szabad és nyílt alapelvű licencek (mint például ahogy a http://www.opendefinition.org/okd/ címen található leírás körülírja), melyről - időről időre - az OSMF tagok szavazással döntenek és az aktív közreműködők legalább 2/3-a elfogadja.

Az "aktív közreműködő" meghatározása: azon természetes személy (akár egy, akár több felhasználói regisztrációval) aki küldött be a Projektbe adatokat legalább 3 naptári hónapban az elmúlt 12 hónapból (tehát felismerhetően folyamatos érdeklődése van), és érvényes e-mail címet adott meg a felhasználói profiljában, amelyre küldött szavazási felkérésre legkésőbb 3 héten belül válaszol.

3. OSMF agrees that it may only use or sub-license Your Contents as part of a database and only under the terms of one or more of the following licences: ODbL 1.0 for the database and DbCL 1.0 for the individual contents of the database; CC-BY-SA 2.0; or such other free and open licence (for example, http://www.opendefinition.org/okd/) as may from time to time be chosen by a vote of the OSMF membership and approved by at least a 2/3 majority vote of active contributors.
An "active contributor" is defined as:
a natural person (whether using a single or multiple accounts) who has edited the Project in any three calendar months from the last 12 months (i.e. there is a demonstrated interest over time); and has maintained a valid email address in their registration profile and responds to a request to vote within 3 weeks.

4. Amennyiben Te, vagy a jogtulajdonos igényli, az OSMF lehetőséget biztosít a hozzájáruló vagy jogtulajdonos nevének megjelenítésére. A módszer még kidolgozás alatt, egyelőre ezen a weblapon való megjelenés lehetséges: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution.

4. At Your or the copyright owner’s option, OSMF agrees to attribute You or the copyright owner. A mechanism will be provided, currently a web page https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution.

5. Az itt meghatározottakon kívül, Te minden jogot fenntartasz az általad beküldött Tartalomra.

5. Except as set forth herein, You reserve all right, title, and interest in and to Your Contents.

A felelősség korlátozása

Limitation of Liability

6. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott lehetőségeken belül, Te a Tartalmat "ahogy van" biztosítod, minden garanciavállalás kizárásával, legyen az kijelentett vagy beleértett, korlátozások nélkül beleértve az eladhatóságra, adott feladatra való alkalmasságra vagy bármilyen egyébre vonatkozó garanciavállalást. (FIXME: "or conditions" kimaradt)

6. To the extent permitted by applicable law, You provide the Contents “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including without limitation any warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise.

7. A jogszerű lehetőségeken belül, ezen Megállapodás kapcsán, sem Te sem az OSMF nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, járulékos, közvetlen károkért, akárhogyan és bármilyen feltételezett felelősséget feltételezve keletkezett. (FIXME: "special" "punitive, or exemplary" kimardt) Ez a felelősség kizárás akkor is érvényben marad, ha bármelyik fél figyelmét felhívták a károkozás lehetőségére.

7. Subject to any liability that may not be excluded or limited by law, neither You nor OSMF shall be liable for any special, indirect, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages under this Agreement, however caused and under any theory of liability. This exclusion applies even if either party has been advised of the possibility of such damages.

Vegyes rendelkezések

Miscellaneous

8. Jelen megállapodásra az Angliai törvények vonatkoznak (FIXME without regard to principles of conflict of law). Elfogadod, hogy az ENSZ által elfogadott "Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény" (1980) teljességében kizárásra kerül erre a Megállapodásra való alkalmazhatóságából. ...amennyiben bármilyen rész érvénytelen... ez szabványszöveg majd kikeresem... Jelen szerződés Te közted és az OSMF között.. ez is szabványszöveg...

8. This Agreement shall be governed by English law without regard to principles of conflict of law. You agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) is hereby excluded in its entirety from application to this Agreement. In the event of invalidity of any provision of this Agreement, the parties agree that such invalidity shall not affect the validity of the remaining portions of this Agreement. This is the entire agreement between You and OSMF which supersedes any prior agreement, whether written, oral or other, relating to the subject matter of this agreement.

[Elfogadom gomb] [Elutasítom gomb]