Tr:Open Database License/Contributor Terms

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Katkıda bulunanlar OSMF web sitesinde bulunabilir. Resmi olmayan çeviriler burada mevcuttur.

Ayrıca katkıda bulunanların tarihçesine bakın.

Açık Sorunlar

Katılımcı Şartları/Açık Konular, bazı katkıda bulunanların katkıda bulunanların geçerli ifadeleriyle ilgili gündeme getirdiği bazı konuları özetlemektedir.

Bağlantılar