NL:CheckTheMonuments

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
CheckTheMonuments
Screenshot CheckTheMonuments.jpg
Auteurs: Lutz, Netzwolf, Reneman
Licentie: CC BY-SA, ODbL, OpenStreetMap, en ShareAlike
Platform: Web
Versie: (2013-05-01)
Taal: Duits
Website: http://www.historic.place/themes/monuments/
Programmeertaal: JavaScript

Kwaliteisborging voor Monumenten

CheckTheMonuments Kreise.jpg

CheckTheMonuments is een kaart die met name bedoeld is als kwaliteitscontrole instrument voor historische objecten. Objecten in OpenStreetMap zijn vaak getagd als Monument, hetzij uit onwetendheid of omdat de juiste tags nog niet gedefinieerd waren toen de voorwerpen werden getagd. Tengevolge hiervan vinden we in Duitsland alleen al meer dan 5.000 objecten zijn getagd als monument . Wanneer we dit in detail bekijken blijkt dat veel van die objecten anders zouden moeten worden getagd. De CheckTheMonuments kaart zal alle objecten die getagd zijn als monument tonen en kan op die manier een handig hulpmiddel zijn voor mappers om correcties aan te brengen.

Definitie

Wat is nu precies een Monument ?

De term 'Monument' is zeer algemeen, en wordt volgens  Wikipedia - vaak gebruikt voor allerlei structuren. Voor OpenStreetMap is deze definitie onvoldoende specifiek. Wij willen onderscheid maken tussen een monument, een standbeeld of een bv. een runensteen.

De belangrijkste kenmerken van een monument zijn onder meer:

  • Het is aanzienlijk groter dan een standbeeld
  • Het is historisch zeer belangrijk
  • Men kan er op of doorheen lopen
  • Ter nagedachtenis van een persoon of een historische gebeurtenis.

Wat is geen Monument?

Het antwoord op deze vraag is kort en eenvoudig: ieder object waarvoor er een specifieke tag in OpenStreetMap bestaat moet niet worden getagd als monument. Historisch relevante objecten die nog niet officieel zijn geregistreerd en waarvoor de definitie van historic=monument niet van toepassing is kan worden getagd met historic=yes met bijkomende beschrijvende attributen zoals description=*, inscription=* en note=*.

Hoe vind ik de juiste attributen voor mijn historisch object?

Zoals Albert Einstein lang geleden heel treffend zei:

'kennis is weten waar het geschreven staat.'

Een kort overzicht:

Wiki pagina Inhoud
Historic Vrij volledig overzicht voor de sleutel "historic" inclusief "dos" en "don'ts"
Key:historic Waarden voor de sleutel "historic"
Historische Objekte (de) Overzicht van objecten die op de kaart getoond worden, inclusief foto's, Wikipedia links en OSM definitie. Tip: gebruik de zoekfunctie Ctrl+F
TagInfo Statistieken over get gebruik van de tag "historic"

Wat met bijkomende informatie?

Mappers willen dikwijls graag extra informatie toevoegen. De volgende tabel is bedoeld als hulp om de juiste attributen te vinden:

Sleutel    Beschrijft het object...
building=* ... als een gebouw; de waarde beschrijft het hoofdgebruik (yes, public, church, ...). Als alternatief, indien enkel een ruine overblijft: ruins=yes
name =* ... met zijn eigen naam; mogelijks is er een alternatieve naam (alt_name=*), een historische naam (old_name=*), enz.
wikipedia=* ... met een sleutelwoord voor Wikipedia. Voorbeeld: wikipedia=nl:Gravensteen (Gent)
image=* ... met een beeld (zie Historische Objekte#Eine image=* Bildquelle angeben). Gebruik image=* bv. image=Kasteel Ter Elst.jpg
description=* ... detail met informatie die niet in het "Name" attribuut inbegrepen is. Inscripties in of op het object kunnen toegevoegd worden metinscription=*
start_date=* ... met het jaar van oprichting of opening
height=* ... met de hoogte. De eenheid is meter. Voorbeeld:4.5
heritage=* ... als cultureel erfgoed dat bij wet beschermd is tegen beschadiging of vernietiging. Distinctive emblem for cultural property.svg
addr=* Voor vele objecten bestaat bijkomende contact informatie: website=*, phone=*, contact=*

Van idee to uitvoering

Schematic representation

Het is allemaal begonnen met enkele vaststellingen van BBO, die het onderwerp "historic=monument clean-up" in het Duitse forum ter sprake bracht. Daar onstond het idee om een specifieke kaart voor dit probleem te creëren. Het onderwerp werd ook besproken door reneman: "Data quality: Heatmap for specific Tags". De belangriikste bijdrage kwam van Netzwolf die uiteindelijk alle suggesties verzamelde, verbeterde en implementeerde. We moedigen je aan om deel te nemen aan dit project. Tenslotte zijn actieve gebruikers de grootste beloning voor iedere ontwikkelaar. Samen kunnen we de informatie die bijeengebracht is in OpenStreetMap raadplegen, bijwerken en uitbreiden.

Praktisch gebruik

Data

Omcircelde waarden: deze worden getoond voor zoom niveaus 3-11. De waarden worden dagelijks bijgewerkt (zie Historische Objekte#Update) en op de server opgeslagen als csv bestand. De kaart is ingedeeld in vierkantjes. De waarden worden voor ieder zoomniveau onmiddellijk herberekend voor ieder vierkant gebied. De positie van iedere cirkel is bepaald door de positie van het overeenkomstige vierkant. De grootte van de cirkel wordt dynamisch aangepast aan de waarde voor elk gebied. Voor gebieden waarvoor de waarde nul is wordt geen cirkel getoond. Zoom niveaus 1 en 2 worden niet ondersteund.

from zoom level 12

Icoontjes voor monumenten: Monument2.png deze worden getoond voor zoom niveaus 12 en hoger. De data zijn actueel aangezien zij steeds opgevraagd worden via de Overpass API. Als je op het icoontje klikt verschijnt er een pop-up met bijkomende informatie (zie Historische Objekte#Popup).

Koppelingen

Toon Monumenten in JOSM

Alle monumenten op de kaart worden overgedragen naar JOSM met de Overpass API.

Bewerken van *** gebied

Deze koppeling start de editor iD of Potlatch2) met het de getoonde kaart.

Kaart met historische objecten

Opent Historische-Objekte-Karte in een nieuw venster.