Pl:Edytowanie śladów GPS

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
GPS Satellite NASA art-iif.jpg
Dobrym sposobem, aby zaangażować się w projekt OpenStreetMap jest załadowanie śladów GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou/COMPASS, etc.). Nagrany przez urządzenia GPS typowy ślad jest zapisem danej lokalizacji co drugi lub każdy metr. Zgromadzone dane mogą być pokazane jako tło z cienkich linii lub małych kropek w edytorze mapy. Te linie i kropki mogą być następnie wykorzystane w celu dodania określonych obiektów (np. dróg i chodników), podobny do śladów ze zdjęć lotniczych.
Rejestrowanie śladów GPS Przetwarzanie Edytowanie Załadowanie Dokładność Opinie o urządzenia GPS

Z różnych powodów, może chcesz zmienić GPX śladu zanim załadujemy go do OSM.

Ostrzeżenie: Należy przesłać tylko surowe dane zebrane samodzielnie. Również OSM jest zainteresowany tymi danymi, więc nie należy edytować swoich śladów aby pasowały do tego, co chcesz zobaczyć na mapie. W szczególności nie należy zmieniać położenia punktów, po prostu wykluczyć złe i podzielić zebrane ślady zgodnie z wymaganiami.

Uzasadnienia

Aby chronić swoją prywatność:

 • Twoje ślady GPS może ujawnić twój dokładny adres i pokazać, kiedy tam byłeś. To może dać ludziom dużo informacji których nie chcesz przekazać. Możesz wyłączyć obszar wokół domu (Korzystanie z filtrów z GPSBabel pokazuje, jak to zrobić z GPSBabel) i ewentualnie zmodyfikować znaczniki czasu.

Aby poprawić usuwanie lub poprawianie błędnych danych:

 • możemy usunąć punkty gdzie odbiornik GPS miał słaby odbiór (np. jesteśmy wewnątrz budynku).
 • ponadto, jeśli spędziłeś trochę czasu w pewnym miejscu, spowoduje to chmurę punktów które nie są przydatne do mapowania.
 • jeśli odbiornik produkuje niewiarygodne rezultaty:
  • odległość pomiędzy punkty na ścieżce jest większa niż 500m,
  • prędkości powyżej 300 km/h i mniejsze niż 1 km/h (wartości mogą być obliczane przez GPSBabel)

Organizowanie:

 • Możesz podzielić swoje logi na części, w zależności od pewnych kryteriów. Na przykład oddzielić książkę lotów i podróż autobusem od lotniska. Pozwala to na bardziej dokładne oznakowania przesłanych logów.

Aby zmniejszyć ilość danych, możesz:

 • skompresować ścieżkę aby zmniejszyć liczbę punktów i przyspieszyć ładowanie.
 • usunąć fragmenty danych, które zostały już przesłane lub nie są istotne.

Opcje

 • Gpx Splitter jest to proste narzędzie, które służy do oddzielania dużych plików GPX w wielu plikach z których każda ma z góry określoną liczbę instrukcji.
 • CourseCompacter to aplikacja internetowa, która czyta KSR i GPX pliki i kompaktowanie je poprzez eliminację nadmiaru punktów na ścieżce.
 • GPSBabel udostępnia filtry (zobacz Korzystanie z filtrów z GPSBabel). Niektóre z nich działają tylko na zbiorze punktów, więc być może trzeba przekonwertować ścieżkę do zbioru punktów i spowrotem (GPSBabel na to pozwala).
 • JOSM pozwala na czytanie i pisanie plików GPX. Dzięki przekształceniu GPX warstwy do warstwy danych, może być edytowany, a następnie zapisany ponownie w pliku GPX, lub bezpośrednio przesłane do OSM za pomocą wtyczki. W starszych wersjach programu (na pewno wcześniejsze niż wrzesień 2010), plik GPX może nie być poprawnie zapisane.
 • Viking [1] [2] umożliwia wizualizację, edycję i przesyłanie utworów do OSM.
 • RouteConverter jest platformą niezależną aplikacji java, które można edytować pliki GPX.
 • gpsman jest bardzo przydatne, jeśli można zobaczyć poprzednie wyjątkowe tcl/tk interfejsu użytkownika.
 • GpsPrune pozwala na wizualizację (2D, 3D, osm, Google Earth) i edytowanie plików GPX.
 • GPX Editor umożliwia dzielenie, łączenie i cięcie śladów, wizualizuje ich w Google Maps, ułatwia użycie śladów przy pomocy różnych metod, itp. English support forum.
 • gpxsplitter dzieli wielościeżkowe pliki GPX, zawierające zbiory punktów, na poszczególne jedno-śladowe pliki GPX z ich odpowiednimi zbiorami punktami. Jest przydatne dla urządzeń GPS (takich jak te oparte na chipset MTK), który robi powtarzające się zmiany ze śladów i zbiorów punktów razem.
 • gpx_reduce jest to mały skrypt Pythona, który daje wysokiej jakości gpx-track redukcję/ kompresję.
 • Merge Tool and Anonymize Tool są dwie małe aplikacje konsoli (dla systemu Windows) do scalenia plików GPX lub losowo zmieniające swoje znaczniki czasu.
 • Trakclean to prosta aplikacja konsoli systemu Windows eliminująca fałszywe punkty na ścieżce (zazwyczaj rejestrowane podczas postoju) przy minimalnej prędkości lub poniżej kryterium odległości.
 • TrackProfiler to internetowy edytor śladów GPS. Pozwala podzielić/połączyć/przenieść ślady, edytować trasy, wykrywa i usuwa błędy i dodaje współrzędne GPS do zdjęć.
 • GPS Track Editor jest aplikacją Windows do analizy i edycji ścieżki GPS (dzielenie/łączenie/filtrowanie).
 • TrekView (Czech language) to szybka aplikacja internetowa która jest w stanie pokazać i edytować ślady GPX na warstwach czeskich, komercyjnych, mapach turystycznych.
 • GPS TrackMaker (Windows) pozwala na GUI edytowanie, ścieżek GPX (np. usuwanie części)