Pl:Przetwarzanie śladów GPS

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
GPS Satellite NASA art-iif.jpg
Dobrym sposobem, aby zaangażować się w projekt OpenStreetMap jest załadowanie śladów GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou/COMPASS, etc.). Nagrany przez urządzenia GPS typowy ślad jest zapisem danej lokalizacji co drugi lub każdy metr. Zgromadzone dane mogą być pokazane jako tło z cienkich linii lub małych kropek w edytorze mapy. Te linie i kropki mogą być następnie wykorzystane w celu dodania określonych obiektów (np. dróg i chodników), podobny do śladów ze zdjęć lotniczych.
Rejestrowanie śladów GPS Przetwarzanie Edytowanie Załadowanie Dokładność Opinie o urządzenia GPS

Przetwarzanie śladów GPS to prosty proces, który może być wymagany, zanim będzie można wysłać nagrane ślady. OpenStreetMap wymaga aby ślady GPS były zapisywane według XML-based GPS Exchange Format ( |.gpx typu pliku). Chociaż niektóre odbiorniki GPS pozwalają zapisać dane jako GPX, wiele z nich ma własny format danych. Jeśli Twoje urządzenie GPS korzysta z własnego formatu, konieczne będzie przetwarzanie pliku ze śladami. To może być tak proste, jak użyciu, online, narzędzi do przetworzenia.

Przetwarzanie między formatami

GPSvisualizer może przetworzyć wiele formatów ścieżek GPS na fGPX.

Narzędzia do przetwarzania online

GPSvisualizer zapewnia bezpłatne, online, narzędzie do przetwarzania. Po prostu wyślij swój plik ze ścieżkami GPS, wybierz wyjście GPX i kliknij "Convert". Plik wynikowy może być zapisany na komputerze, przed wysłaniem do OpenStreetMap.

Narzędzia do przetwarzania offline

GPSBabel jest za darmo dostępne do pobrania na Windows, Mac i Linux. Jest to wszechstronne narzędzie, które może przetworzyć pomiędzy wieloma popularnymi formatami plików ze śladami GPS. Aby uzyskać listę obsługiwanych formatów danych GPS i innych narzędzi do przetwarzania, patrz Lista formatów plików śladu GPS. Inne oprogramowanie, które jest istotne dla OpenStreetMap i jest dostępne na wiele platform, w tym urządzeń mobilnych, jest wymienione pod Software.

Inne dokumenty

Jakie formaty są obsługiwane?

Serwer rozróżnia standardowe GPX wersji 1.0 i 1.1, z tym że znacznik <time> musi być obecny w każdej ścieżce lub punkcie drogi. Na temat przesyłania śladów z brakującymi odpowiednio znacznikami czasu patrz: Farzaneh's user page.

Systemem odniesienia geograficznego OpenStreetMap dla całego świata jest WGS-84, więc proszę upewnić się, że wysyłane ślady są w WGS-84 szer./dług. Pliki GPX powinny być zawsze w WGS-84, ale trzeba być ostrożnym, jeśli przetwarzamy ślady z innych formatów (i ewentualnie innych układów odniesienia) do GPX.

Wiele śladów w jednym pliku GPX

Możemy wysłać kilka oddzielnych śladów wewnątrz jednego pliku GPX, jeżeli są one w oddzielnych segmentach, czyli każdy jest zamknięty wewnątrz "<trkseg> ... </trkseg>". W przeciwnym razie plik jest traktowany jako jeden ciągły ślad i linie będą przechodziły między wszystkimi punktami. Na przykład, jeśli mamy odcinek śladu z Nowego Jorku i odcinek z Londynu w tym samym pliku GPX, bez oznaczania ich jako odrębnych segmentów, byłyby one połączone w długą linię przez Atlantyk.

Jeśli chcesz podzielić pliki z wieloma śladami (tj. <trkseg> strof), można użyć gpxsplitter, który dzieli pliki GPX z wieloma śladami, zawierającymi punkty drogowe, na pojedyncze jednośladowe pliki GPX z ich punktami drogowymi.