Pl:Importy/Jastrzębie-Zdrój

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Zagospodarowanie przestrzenne

Nazwa Tagi
Tereny rolnicze landuse=farmland
Tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym natural=grassland
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej landuse=residential
Tereny leśne landuse=forest
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej landuse=residential
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej landuse=residential
Tereny usług landuse=commercial
Tereny cmentarzy landuse=cemetery
Tereny usług o charakterze publicznym landuse=public
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej landuse=commercial
Tereny zieleni urządzonej landuse=grass
Tereny zakładów górniczych landuse=industrial
man_made=mine
Tereny gospodarka odpadami landuse=landfill
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej landuse=residential
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna landuse=residential
Obiekty produkcyjne, obiekty rzemiosła, składy, magazyny, obiekty usługowe landuse=industrial
Tereny ogrodów działkowych landuse=allotments
Tereny kolejowe landuse=railway
Tereny garaży landuse=garages
Tereny usług zdrowia landuse=commercial
Tereny usług i handlu landuse=retail
Niepubliczna komunikacja kolejowa landuse=railway
Tereny usług sportu i rekreacji leisure=sports_centre
Tereny usług z dopuszczeniem produkcji i handlu landuse=commercial