Pl:Interpretacja zawartości zdjęć lotniczych

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zdjęcia lotnicze dają się do pewnego stopnia interpretować. O ile dla większości osób, które po raz pierwszy widzą zdjęcie lotnicze nie jest problemem identyfikacja szerokich dróg, budynków, jezior czy rzek, to niekiedy trudnością jest rozpoznanie innych elementów.

Poniżej kilka przykładów interpretacji zawartości zdjęcia lotniczego.

MarekSady.jpg

Rozpoznanie: Powtarzające się regularne struktury punktów na zazwyczaj podłużnym obszarze prostopadłym do drogi. Między obszarem a drogą zazwyczaj zabudowania gospodarcze.

Marekcmentarz.jpg

Rozpoznanie: Regularne struktury srebrnoszarych punktów. W środku droga lub (często) dwie drogi dzielące teren w forme krzyża. Obszar często otoczony drzewami. Często na uboczu miejscowości. Na obszarze często jeden lub dwa większe budynki (kaplica, budynek gospodarczy).


MarekBingGarages.JPG

Rozpoznanie: Szerokość ok. 5 do 6 metrów a więc mniej więcej połowa szerokości budynków mieszkalnych. Dachy często o różnych odcieniach, bo każdy właściciel dba o swój garaż na własną rękę i w innym czasie dokonuje napraw dachu. Droga dojazdowa (highway=service) zazwyczaj z jednej strony. Położone często w pobliżu bloków i osiedli, rzadziej spotykane w zabudowie wolno stojących domów jednorodzinnych.

MarekAllotments.jpg

Rozpoznanie: Obszar zawiera zazwyczaj węższe drogi o często gęstszej sieci niż w mieście oraz wiele drzew. Budynki są na tym obszarze w większości wolno stojące i zdecydowanie mniejsze niż w zabudowie miejskiej. Na przykładzie wyżej obszar działkowy jest w górnym a zabudowa mieszkaniowa w dolnym obszarze zdjęcia.

  • Słupy niskiego i średniego napięcia power=pole

MarekPowerPole.jpg

Rozpoznanie: Widoczny bardzo słaby ukośny cień w formie litery V (niskie napięcie) lub T

MarekHighVoltagePylon.jpg

Rozpoznanie: Widoczny bardzo słaby ukośny cień z wieloma elementami poprzecznymi

MarekExampleWaterwayDitch.jpg

Rozpoznanie: nieregularna linia z ciemnym obszarem pośrodku i brzegami często z jednej lub dwu stron jaśniejszymi od powierzchni terenu. Rożnica między "rowem" a "drogą": Przebieg rowu jest dość często przerywany (kładki, mostki bądź drogi). Rowy (lub inne cieki) najłatwiej zinterpretować na polach, zwłaszcza jeśli kończą się w rzece, dużym strumieniu lub stawie. "Rów" trudno jest zinterpretować, jeśli zaraz obok biegnie droga lub ścieżka.

UWAGA

Generalnie niebezpieczna jest interpretacja ze zdjęć nieznanych sobie terenów, 
zaś podane struktury mają przede wszystkim pomóc w odnalezieniu na mapie widzianych w  rzeczywistości elementów. 
Im gorsze zdjęcie, tym większe niebezpieczeństwo popełnienia błędu w jego interpretacji.
Z praktyki wiadomo, że najwięcej błędów w interpretacji zdjęć lotniczych powstaje w obszarach zalesionych gdzie często rysowane są niestety nieistniejące drogi, ścieżki lub szlaki.
Negatywny przykład pokazujący niebezpieczeństwo interpretacji "na ślepo" nadesłał użytkownik Jajcuś:[1]
Między ogródkami a a ulicą Wybrzeże Wojska Polskiego biegnie tam linia wyglądająca jak rów. 
W rzeczywistości jest to ścieżka wysypana żużlem...