Pl:Key:drinking_water:refill

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg drinking_water:refill
European Water Project sticker for refill program.png
Opis
Wskazuje, czy dany lokal uczestniczy w akcji darmowego uzupełniania wody pitnej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

drinking_water:refill=* wskazuje, że dany interes uczestniczy w akcji gratisowego uzupełniania wody pitnej do własnego kubka lub bidonu. Głównym wyznacznikiem jest posiadanie przez dany lokal wyraźnej informacji umieszczonej przy wejściu w postaci napisu, naklejki.

drinking_water:refill:network=* może być zastosowany w celu wskazania nazwy akcji. W przypadku, kiedy dany biznes bierze udział w kilku akcjach, kolejne nazwy powinny być oddzielone średnikiem. drinking_water:refill:network = network 1;network 2;network 3

Tagiem drinking_water:refill=* nie oznaczamy miejsc, które przy wejściu nie mają wyraźnej informacji, że lokal bierze udział w akcji gratisowej dystrybucji wody pitnej każdemu chętnemu.

Mapowanie

drinking_water:refill=* jest dodawany jako dodatkowa właściwość dla tagu amenity=cafe, amenity=restaurant, shop=* itd.

Wartość Komentarz Częstotliwość użycia
yes Dany interes uczestniczy w akcji darmowego uzupełniania wody.


no Dany interes nie uczestniczy w akcji darmowego uzupełniania wody.

Nie ma w ogóle podstaw, aby w ten sposób oznaczać dany lokal.
W takim przypadku należy całkowicie wstrzymać się przed dodaniem tej informacji.

Dodatkowe tagi

drinking_water:refill:network=*

Wartość Komentarz Częstotliwość użycia
* Dany biznes uczestniczy w akcji darmowego uzupełniania wody.

Nazwa sieciuzupełniania wody np. drinking_water:refill:network = European Water Project

Przykładowa lista sieci gratisowego uzupełniania wody pitnej do własnych pojemników

Dotyczy miejsc bezpłatnego uzupełniania wody pitnej do własnyh bidonów, kubków .. w ramach sieci

Mapy

Zobacz też