Pl:Key:sector:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sector:place
Opis
Nazwa miejsca w rzędzie położenia grobu w sektorze cmentarza.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w użyciu

sector:place=* - nazwa miejsca w rzędzie położenia grobu w sektorze cmentarza (potocznie tak jak kolumna w tabeli).

Opis

Wiele cmentarzy jest bardzo dużych, dlatego są podzielone na sektory (sekcje, bloki itp.). Każdy sektor ma setki grobów.

Współrzędne położenia grobu w sektorze pozwalają na lokalizację grobu.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar grobu obszar lub węzeł węzeł dodając tag sector:place=* + sector:row=* + sector:name=*.

Aby dodać informacje dotyczącej osoby pogrzebanej, używamy "relacji" typu person.
Więcej szczegółów na ten temat w: Relation:person

Zobacz też