Pl:Key:sector:row

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg sector:row
Opis
Nazwa rzędu położenia grobu w sektorze cmentarza.
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Status: w użyciu

sector:row=* - nazwa rzędu położenia grobu w sektorze cmentarza.

Opis

Wiele cmentarzy jest bardzo dużych, dlatego są podzielone na sektory (sekcje, bloki itp.). Każdy sektor ma setki grobów.

Współrzędne położenia grobu w sektorze pozwalają na lokalizację grobu.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar grobu obszar lub węzeł węzeł dodając tag sector:row=* + sector:place=* + sector:name=*.

Aby dodać informacje dotyczącej osoby pogrzebanej, używamy "relacji" typu person.
Więcej szczegółów na ten temat w: Relation:person

Zobacz też