Pl:Spory edycyjne

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Spory na OpenStreetMap lub wojny edycyjne są sytuacjami, w których nie uzyskano konsensusu, co do stosowności tagowania lub istnienia pewnych obiektów w bazie danych OpenStreetMap. Spory są powiązane z szybkimi zmianami nazw obiektów, tagów obiektów lub wielokrotnego kasowania i przywracania obiektów. Spory są uważane za formę wandalizmu. W ramach projektu OSM będą podejmowane próby rozwiązania problemu z zastosowaniem różnych technik.

Przeszłość

W listopadzie 2007 r. OpenStreetMap miał swoją pierwszą wojnę edycjyjną w Northern Cyprus, z braku porozumienia w zakresie wykorzystania greckich lub tureckich nazw w tureckiej strefie kontrolowanej. To było ciekawe z wielu powodów: jest wiele miejsc na całym świecie spornych z braku dokładnych danych powodujących te spory. Mapy same w sobie mogą być obiektem dialogu, a pasja generująca spór pokazuje pewną dojrzałość projektu OSM.

OpenStreetMap jest znaczącym krokiem w minionej kartografii, ponieważ jej baza danych może pomieścić dowolną liczbę nazw i punktów widzenia. Mapujący mogą swobodnie tworzyć własne wersje na podstawie tych punktów widzenia, takie jak http://www.freemap.sk/

Niezgoda na Cyprze koncentrowała się na niezlokalizowanych tagach zwłaszcza "name". Ponieważ główne warstwa mapy na http://www.openstreetmap.org/ korzysta z wersji niezlokalizowanej, to jednak posiada pewne znaczenie.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku spornego tagowania, użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się, najpierw, bezpośrednio z innymi edytorami w okolicy, aby spróbować i wypracować rozwiązanie. Na przykład, jeśli istnieją dwie popularne wersje nazwy miejscowości, znacznik "name" może zawierać je obie (A/B). JOSM może pokazać ostatniego edytora dowolnego obiektu i wiadomości wysyłane z tej strony użytkowników na stronie OSM.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz komunikować się bezpośrednio z innym edytorem, możesz skontaktować się z jedną z następujących osób do mediacji sporu.

Możesz również opublikować sporny temat na liście dyskusyjnej i wskazać, który obszar jest przedmiotem sporu na odpowiedniej stronie Wiki i dodać Category:Disputed Names do tej strony.

Data Working Group (DWG) może zostać wezwana do działania w przypadku poważnych sporów.

Podstawowe zasady "co jest na ziemi"

Jeśli spór nie może być rozstrzygnięty w drodze dyskusji, to zasada jest prosta, czy domyślna nazwa, nazwa, itd. która jest używana przez ludzi mieszkających w tym miejscu, jest używana w innych niż nie zlokalizowanych tagach. Reguła "mapowania, co jest na ziemi" jest wraz z innymi wytycznymi na stronie Dobre praktyki. Tak więc w przypadku Cypru Północnego, to byłyby nazwy tureckie. Szczegółowe zasady są opisane w WikiProject Cyprus#Disputed place names.

W przypadku, gdy istnieje wiele nazw lokalnych, a następnie, jeśli rząd o skutecznej i trwałej kontroli obszaru ma oficjalne źródła nazwy lub oficjalne stanowisko w sprawie sporu nazewnictwa, to nazwa jest domyślna. Na przykład Derry-Londonderry.

Gdy nie ma wyraźnej kontroli obszaru, takiego jak Kosovo, szczególna uwaga będzie potrzebna dla każdego indywidualnego przypadku. (Kosowo ma teraz niezależny rząd, uznawany przez wielu innych krajach, więc jest to teraz mniej istotne.)

OpenStreetMap nie jest forum dla polityki, ale środkiem do zrozumienia. Spory nie mają być przeprowadzone na mapie, a w dyskusji. Każdy mapujący, który nie przestrzega tego i nie przestrzega porozumień w danej dziedzinie, lub ostatecznie, zasady "co jest na ziemi", może stracić prawo do uczestniczenia w OpenStreetMap. Skontaktuj się z jednym z powyższych mediatorów jeśli widzisz tego rodzaju zachowanie.

Przyszłość

W przyszłości OpenStreetMap powinno dążyć do brania pod uwagę wielu punktów widzenia w odwzorowaniu głównej mapy. Na przykład, jeśli ktoś roztrząsa sporny obszar, może otrzymać możliwość wyboru alternatywnego odwzorowania. Będzie to wymagało odpowiedniego tagowania w bazie danych, jak również dostosowania do API OSM i slippy map oraz nowej procedury renderingu.

Zobacz też