Sk:Beginners Guide 1.3.1.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ako vytvoriť prvú cestu v JOSM

Nodes-segments-ways.PNG
Poznámka: Farby sa môžu líšiť, pretože JOSM umožňuje zmenu farebnej palety na zobrazovanie prvkom na mape
Josm Buttons.PNG
Poznámka: Farebný klúč k farebným odkazom v texte

1. Zvoľte nástroj vytvoriť a kliknite aby ste nakreslili jeden bod (uzol). Jednotlivé segmenty budú spája body do cesty (skratka = 'a').
* Ak chcete vytvárať iba uzly bez vytvárania cesty, podržte Shift počas klikania.
* Ak chcete vytvoriť cestu ktora pokračuje z nejakého bodu existujúcej cesty alebo existujuceho bodu, zvoľte uzol (skratka = 's'), kliknite na uzol, potom zvolte "vytvoriť" (skratka = 'a').
2. Posunúť cestu alebo jej uzol je môžete tak, že cestu alebo uzol označíte a potiahnete myšou (skratka = 's').
3. Cestu alebo uzol označte značkami/vlastnosťami/tagmi podľa typu cesty. Značky sa pridávajú v sekcii Properties (otvára sa v bočnej lište pomocou alt-p). Sekcia Properties zobrazuje značky priradené práve vybraného prvku. Spôsob ako zmeniť farbu cesty naznačujúc že cesta má nastavený svoj typ a pridané potrebné značky, je popísaný v ďalšej časti Pridať detaily a Značky

Hore