Sk:Beginners Guide 1.3.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Čo je dobré vedieť pri editovaní

 1. Obrázok 1
  Dĺžka segmentov cesty (úsekov medzi bodmi cesty) môže byť veľmi rozdielna. Ak je cesta veľmi kľukatá, je potrebné aby sa skladala z veľa uzlov. Ak je však cesta rovna ako „lata“ stačia dva uzly jeden na začiatku a druhý na konci cesty, bez ohľadu na to ako je cesta dlhá. Poznámka: rovný úsek v strede cesty na Obrázok 1 vyžaduje iba jeden segment.
 2. Obrázok 3
  Ak je na jednom mieste vytvorených viac GPS záznamov, ceste by mala viesť niekde stredom zaznamenaných trás Obrázok 3, časť 1. Pri kreslení cesty je ďalej vhodné uvážiť:
  1. Ak bola jedna z trás zaznamenaná pri pešej chôdzi alebo na bicykla ostatné autom, je pravdepodobné, že pomalšie spôsoby prepravy budú dávať presnejšiu polohu, pretože GPS má viac času na získavanie signálu a meranie polohy. V tom prípade je vhodnejšie kreslenie čiary prispôsobiť viac presnejšej trase.
  2. Údaje získane v krátkom čase po zapnutí GPS sú menej presné.
 3. Údaje z GPX majú celkom ďaleko od dokonalosti a takmer nikdy netvoria presnú cestu. Aj keď sú body trochu rozhádzané, nakreslite rovnú čiaru ktorú vediete pomyselným stredom ( Obrázok 3, časť 2 je nesprávny spôsob, časť 3 je správny spôsob. Priemerná cesta bola nakreslené priamo stredom.). K lepšiemu kresleniu pomáha zapamätať si, ako cesta skutočne vyzerala keď bola zaznamenávaná, pretože tak môžete lepšie zvoliť tvar a viesť čiaru podľa skutočného tvaru cesty. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť ako cestu nakresliť, zaznamenajte cestu viac krát a cestu veďte stredom medzi získanými bodmi.
 4. Obrázok 4
  Pri editácii a úpravách dvojitej dvojprúdovej cesty by ste sa mali snažiť udržať uzly zarovnané a úsečky rovnobežné, ako je vidieť na Obrázok 4, časť 1. Keď je jedna z trás cesty mimo, netreba plytvať uzlami na rovnú cestu ako vidieť na Obrázok 4, časť 2.
 5. Obrázok 5
  Keď spájate dve cesty spolu, musia byť pripojené do jedného uzlu. Obrázok 5, časť 1. Častá začiatočnícka chyba je prekrytie dvoch ciest v domnení ich spojenia - Obrázok 5, časť 2, alebo umiestnenie uzlov veľmi blízko jedného k druhému, bez vytvorenia spojenia - Obrázok 5, Časť 3. Posledné dve techniky nefungujú. Aby ste pri kreslení cesty vytvorili spojenie, kliknite na cestu, alebo uzol, ktorý chcete spojiť. Pomocou skratkových kláves „n“, alebo „a“ a následným kliknutí na uzol, alebo cestu vytvoríte novú cestu z bodu. Aby ste si skontrolovali, či ste ju spravili správne, uzol posuňte a potom vráťte krok späť. Ak sa cesta pohne, je to správne.

 • Q: Kam sa podeli šípky, mám tu iba čiary?
 • A: V JOSM, prejdite na Upraviť, Nastavenia… a potom Nastavenie zobrazenia a začiarknite Kresliť šípky v smere jazdy.

 • Q: Jeden z úsekov ciest má šípky na oboch koncoch, je to v poriadku?
 • A: Ak sú šípky na oboch koncoch cesty, znamená to, že sa buď dve cesty prekrývajú a majú spoločné uzly, alebo sa cesta „vracia sama do seba“ (v oboch smeroch má spoločné body). Cesta mohla byť vytvorená pri pridávaní uzlov do cesty bez odznačenia od posledného vloženia.

Hore