Sq:JOSM/Basic editing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Getting Started Basic editing Advanced editing (en) Plugins (en) Keyboard Shortcuts (en)

Kjo faqe pershkruan rruget bazike te editimit te hartave ne JOSM. Së pari duhet ti shkarkoni disa të dhëna(shih Getting Started)

Mbrapa(Undo) / Prish ndryshimet(Discharge changes)

JOSM në përgjithësi nuk lexon apo shkrun ne bazën e të dhënave të OpenStreetMapit përveç nëse ju kërkoni, por në qdo kohë para se me i ngarku, ju mund te i prishni ndryshimet duke e mbylll JOSM ( ose duke e fshir lajerin ne te cilin jeni tu punu). Ju mund të i ktheni mbrapa ndryshimet një nga një duke klikuar ne butonin UNDO në Toolbarn (JOSM-Icon-undo.svg) ose duke shtyp ctrl+Z. Pra relksonu! Edhe nëse bëni naj pshtjellim gjat editimit, ju mund të zhbëni qdo ndryshim.

(S)elect(zgjedh) (A)dd(shto) (D)elete(fshij)

Gjat editimit hasim në 3 gjendje të veprimeve:

JOSM-Icon-move.svg - (S)elect(zgjedh) - për të zgjedh elementet, për të parë dhe ndryshu etiketimet e tyre, dhe lëvizjes së tyre.

JOSM-Icon-autonode.svg - (A)dd(shto) - për të shtuar pika të reja për të krijuar rrugë të reja, për të zgjeruar një rrugë egzistuese,apo një pikë të vetme.

JOSM-Icon-mapmode-delete.svg - (D)elete - Për të fshirë elementet

Pasi që ju do të kaloni shpesh nëpër keto veprime, ja vlen që ti mbani në mend keto shkurtesa të tastieres: 'S', 'A' and 'D'

Shtimi i rrugës

Kur të krijoni një rrugë, ju duhet te mendoni për at se qka është e zgjedhur momentalishtë.

 • Pastroni zgjedhjen tuaj momentale duke shkuar ne 'Edit' menyn -> 'Unselect all'. Alternativ tjetër futne JOSM në gjendjen (S)dhe klikoni në prapavin e zez.
 • Pa zgjedhur asgjë, shtypni 'A' për të filluar një rrug të re.
 • Kliko dikund në prapavin e zezë për të krijuar një pik të re.
 • Vazhdoni të klikoni për vizatuar një rrugë prej disa pikashë.
 • Kur dëshironi të përfundoni shtimin e pikave shtypni 'S' për tu kthyer në gjendjen për zgjedhje.

Shtimi i një pike të vetme

Për të krijuar një pikë të vetme, përsëritni hapat e njëjt si më posht, por kësaj here do të ndalemi menjëher pasi të shtojm një pikë:

 • Pastroni zgjedhjen aktuale
 • Shtyp 'A' për të filluar me shtu pika
 • kliko dy herë për të krijuar një pikë.
 • Shtyp 'S' për tu kthyer në gjendjen e zgjedhjes.

Panelat

Panelat paraqiten si shirit në anën e djatht të JOSM, por ju mund të shfaqni apo ti mshefni secilin. Bëni këtë duke klikuar në butonat në anën e majt poshtë:

JOSM-Icon-layerlist.svg JOSM-Icon-propertiesdialog.svg JOSM-Icon-history.svg JOSM-Icon-selectionlist.svg JOSM-Icon-userlist.svg JOSM-Icon-conflict.svg JOSM-Icon-commandstack.svg JOSM-Icon-relationlist.svg JOSM-Icon-validator.svg

Ata janë butona të kthyeshme, d.m.th ju mund të klikoni të njëjtin buton për shfaqur edhe për të fshehur (provoni) në panel, ju e keni opsionin për minimizim, apo un-pin per ta pasur si dritare të veqant.

Disa panele janë më të dobishme se tjerët. definitivisht ju do të dëshironi të keni panelin "properties/memberships" të dukshëm (lable icon)

Etiketimet(Tags)

Etiketimet janë shfaqur në panelin e quajtur "properties/memberships" në anën e djatht lart.Kur ta zgjedhni një element, etiketimet e tij do te shfaqen në tabel me gjithë qelsat(key) në anën e majtë dhe vlerat e tyre në anën e djatht. Shkoni tash në gjendjen (S)elect the provoni të zgjedhni një rrugë apo pik egzsistuese për të par etiketimet e saj.Në hapsirën që keni shkarku të dhënat e hartës ,ju do të gjeni shumë etiketime.Disa etiketime kan dëmëthënje të komplikuar, përderisa tjerat siq janë: emri janë të drejtpërdrejta. Për më shumë detaje dhe dokumentacion të etiketimeve shiko:Map Features (ja vlenë për ta shikuar, por është list e gjatë. Nuk pritet nga ju që të i dini të gjitha etiketimet!)

Për të shtuar një etiketim të ri, shtype butonin 'Add' JOSM-Icon-add.svg Add (për të mos u habitur "(A)dd mode" për shtimin e elementeve)

Për të edituar një etiket ekzistuese, kliko dy herë mbi të, ose kliko njëhere për ta zgjedhë dhe pastaj kliko butonin 'edit'.

Kur të shkruni etiketimet tuaja në kutin e qelsit dhe vlerës, ju do të shihni se JOSM shfaq ne menyn rrjedhëse vlerat e sugjeruar. This is a time-saving feature based on all keys and values appearing within the downloaded area and all common tags that JOSM knows about.

A note on selecting: When you select elements to modify the tags on, take care to select the right thing. Normally you might only select a single element (a way or a node), but in JOSM you are also able to select multiple elements and apply tags across the entire selection. One approach is to drag a selection box, but for more control over your selections, try holding down the Ctrl key while clicking.

Some nodes have tags on them, while others exist purely for connecting to form ways. Standalone nodes (almost) always have tags on them, meanwhile nodes making up a way may have tags, but often do not. JOSM displays nodes which have tags differently: It either displays an icon which describes the meaning of the tag (e.g. traffic lights) or if JOSM does not recognize the tag combination, the node is drawn as a filled, light blue square.

Adding and adjusting nodes of a way

You can move nodes and ways by selecting them and, while still in (S)elect mode, dragging them. The vast majority of the time you will be interested in moving only one node at a time. Clear your selection before dragging the node. If you accidentally move a whole way use Ctrl-Z to undo.

You can add nodes to the middle of a way by going into (A)dd mode, and clicking on a way segment at the desired place. Return to (S)elect mode afterwards, unless you are building a connecting way. To add another node along this way segment, be sure to clear your selection before adding again. Take care when adding nodes in a situation where lots of ways are nearby (criss-crossing or running in parallel) It's quite easy to accidentally add a new node which bunches together several ways. Undo! The easiest way to avoid this, is to temporarily zoom right in, so that things are spaced out nicely.

There is another trick for adding nodes to an existing way. Look out for the little crosses appearing midway along the segments. You can drag these to quickly add a node without leaving select mode.

Delete a node by selecting it, and pressing Delete key. This will delete the selected objects, but keep you in (S)elect mode. If you want to delete more things, press D to delete the selected objects and change into the (D)elete mode.

Splitting and combining ways

JOSM-Icon-splitway.svg You can split one long way into two smaller ways. Select the node where the split should occur, and select 'Tools' menu > 'Split Way'. You can do this several times to chop a way in several places. The resulting ways will share the same tags initially, but they are separate ways now. You can give them different tags.

Sometimes you need to do some clever selecting to indicate exactly which split JOSM should perform. If a node lies in middle of several ways, JOSM doesn't know which way to split, unless you select the way as well as the node. Remember you can hold down shift to add to your selection. Another trick is to select two nodes before clicking 'Split Way'. By doing this, a way can be split at the two different nodes at the same time. This can be a time-saver, but you are actually required to do this when splitting a way which is forming a loop.

JOSM-Icon-combineway.svg The opposite kind of operation, is to combine two ways together to form one. You can only do this with two ways which are arranged end-to-end (they are lined up ready to be combined into one way) Select both of the ways at the same time. Again this can be achieved by holding down shift to add to your selection. Click 'Tools' menu > 'Combine Way'. At this point JOSM will create a single way. If the two ways had different tags, then the combined way will share all tags of both. You may be prompted to "solve conflicts" with tags, where the same key is set to different values on the two different ways. Remember tags always apply along the entire length of a way. If you need different tags, you need different ways.

JOSM-Icon-wayflip.svg The reverse way action will change the direction of the way. Every way has a direction which is indicated with arrows when the way is selected. As mentioned above, ways must be arranged end-to-end before they can be combined, and this includes pointing in the same direction (although it will prompt you to automatically do a reverse if they are not correctly end-to-end). Often the direction of a way doesn't matter, but it can be used to indicate directional features. Some important examples include:

 • Oneway restrictions with the oneway=yes tag.
 • waterway=river should be pointing the direction of flow (downhill)
 • natural=coastline which must have a direction with land on the left, sea on the right.

You can adjust the topological layout of nodes and ways with many alternative sequences of clicks and keypresses. This can be confusing at first, but you'll master it with a bit a practice. Use Ctrl-Z to undo. Have a play!

Upload data

Remember you can #Undo / Discard changes at any time, but what if you're happy with your changes? It's time to upload the changes to the OpenStreetMap server.

Simply click the upload icon JOSM-Icon-upload.svg

You will be prompted to enter a changeset comment. Write a brief description of what kind of edits you are making. This short comment is recorded along with your changes, and displayed to other people if they are looking through the history displays. It's good to explain why you are making the changes rather than just what you are changing, but don't worry about it too much. A brief comment will suffice.

The first time you upload, you will also be prompted to enter a username and password as registered on the main OpenStreetMap.org website (see Creating an Account). Save this to avoid typing it every time, unless you are sharing a computer.

When you upload to OpenStreetMap you agree to release your data contributions under the OpenStreetMap License. Please only contribute data which you are allowed to release (no copying!). Now it's in the OpenStreetMap database, it's free! Your changes will only appear on the map after a delay. It typically takes a few minutes, but can take longer (See Slippy Map#Tile rendering). While you're waiting, why not do some more editing? It's a good idea to upload your editing work quite regularly.

What about conflicts? What if somebody else has been editing in the same area since the time when you downloaded? If you think there is a chance of this (e.g. if you downloaded several hours ago, or if you're editing close to somebody else at a mapping party) then it is good idea to do another download before doing an upload. If new elements have been added, you can review these before uploading. If there is a direct clash with somebody else changing the exact same elements, then JOSM will report "conflicts" and allow you to correct them. Some more details of this are described in JOSM/Advanced editing#Resolving conflictsNext >>

Once you're familiar with basic editing you might want to learn about some more advanced editing.