Template:Cs:Map Features:basin

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Povodí

Blíže upřesňuje landuse=basin.

Klíč Hodnota Popis Ilustrace Vykreslování
basin infiltration Vsakovací nádrž. Speciální nádrž ve které se dešťová voda postupně vsákne do země. Je to v podstatě mělká umělá nádrž která je navržena tak, aby se dešťová voda postupně vsákla do půdy a doplnila podzemní vody. Během většiny bouří voda ze vsakovací nádrže neodtéká do povrchových vod. Nicméně nádrž je konstruována s přepady (potrubí, jezy, atd.) které pomáhají regulovat výši hladiny během povodní. Bassin infiltration.jpeg Landuse-basin-empty.png
basin detention Suchá nádrž, suchý polder sloužící ke zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Je porostlý nízkou vegetací a může být i mírně zemědělsky využíván. V poldru zachycená voda postupně zcela odteče do navazujících vodních toků (s výjimkou případných mokřadů či lokálních tůní, v nichž však necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Suchý poldr bývá často umisťován jako další stupeň ochrany nadřazený retenčním nádržím a jako takový bývá potom relativně většího rozsahu. Nejde však o pravidlo, a suchý poldr se tak může vyskytovat i jako první stupeň zpomalení odtoku dešťových vod v místech, kde není zájem udržovat v nádrži stálou hladinu vody - např. u parkovišť, technologických areálů apod. Dry dentention basin.JPG Landuse-basin-empty.png
basin retention Retenční nádrž sloužící k akumulaci a zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Může být porostlá vegetací, nejde však o pravidlo. V nádrži je cíleně udržováno určité minimální množství vody k okrasným, ekologickým, oddechovým či jiným účelům. Pro zajištění průtoku vody je nádrž buď umístěna na trvalé vodoteči, nebo je minimální cirkulace vody zajištěna uměle. V případě deště je nádrž schopna přiváděnou vodu nejprve akumulovat a při dosažení maximální hladiny i řízeně vypouštět do navazující dešťové kanalizace či vodního toku. Trounce Pond.jpg Landuse-basin.png

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Template for the basin table. Use the default English text or use the template arguments for your translations. The following parameters can also be used when inserting into the article namespace.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
name displayedname:displayed

With this switch the heading (‘name’) is shown.

Example
no
Auto value
yes
Booleansuggested
description displayeddescription:displayed

With this switch the introductory description (‘description’) is shown.

Example
no
Auto value
yes
Booleansuggested

Použití

{{Template:Cs:Map Features:basin}}

nebo

{{Template:Cs:Map Features:basin|name:displayed=yes/no|description:displayed=yes/no}}

Lokalizace

All parameters are optional (except name:displayed and description:displayed). By default, text is in English. English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition). Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.

Template for copy/paste …

<noinclude>{{Languages|Template:Map Features:basin}}</noinclude>
{{Map Features:basin|name:displayed={{{name:displayed|yes}}}|description:displayed={{{description:displayed|yes}}}
|name=
|description=
|head:key=
|head:value=
|head:element=
|head:desc=
|head:rendering=
|head:photo=
|basin:key={{LL|1=Key:basin}}

|infiltration:value={{LL|1=Tag:basin=infiltration}}
|infiltration:desc=

|detention:value={{LL|1=Tag:basin=detention}}
|detention:desc=

|retention:value={{LL|1=Tag:basin=retention}}
|retention:desc=

}}<noinclude>
{{Documentation|Template:Map Features:basin/doc}}
</noinclude>