Cs:Key:basin

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:basin=detention)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg basin
Retention basin of wanda plant.JPG
Popis
Blíže upřesňuje landuse=basinEdit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: schválenoPage for proposal


Blíže upřesňuje landuse=basin.

Klíč Hodnota Popis Ilustrace Vykreslování
basin infiltration  Vsakovací nádrž. Speciální nádrž ve které se dešťová voda postupně vsákne do země. Je to v podstatě mělká umělá nádrž která je navržena tak, aby se dešťová voda postupně vsákla do půdy a doplnila podzemní vody. Během většiny bouří voda ze vsakovací nádrže neodtéká do povrchových vod. Nicméně nádrž je konstruována s přepady (potrubí, jezy, atd.) které pomáhají regulovat výši hladiny během povodní. Bassin infiltration.jpeg Landuse-basin-empty.png
basin detention  Suchá nádrž,  suchý polder sloužící ke zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Je porostlý nízkou vegetací a může být i mírně zemědělsky využíván. V poldru zachycená voda postupně zcela odteče do navazujících vodních toků (s výjimkou případných mokřadů či lokálních tůní, v nichž však necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Suchý poldr bývá často umisťován jako další stupeň ochrany nadřazený retenčním nádržím a jako takový bývá potom relativně většího rozsahu. Nejde však o pravidlo, a suchý poldr se tak může vyskytovat i jako první stupeň zpomalení odtoku dešťových vod v místech, kde není zájem udržovat v nádrži stálou hladinu vody - např. u parkovišť, technologických areálů apod. Dry dentention basin.JPG Landuse-basin-empty.png
basin retention  Retenční nádrž sloužící k akumulaci a zpomalení odtoku dešťových nebo povodňových vod z území. Může být porostlá vegetací, nejde však o pravidlo. V nádrži je cíleně udržováno určité minimální množství vody k okrasným, ekologickým, oddechovým či jiným účelům. Pro zajištění průtoku vody je nádrž buď umístěna na trvalé vodoteči, nebo je minimální cirkulace vody zajištěna uměle. V případě deště je nádrž schopna přiváděnou vodu nejprve akumulovat a při dosažení maximální hladiny i řízeně vypouštět do navazující dešťové kanalizace či vodního toku. Trounce Pond.jpg Landuse-basin.png
basin evaporation A basin containing water containing a dissolved substance (precipitate). These basins are used for harvesting precipitate, removing the water from hazardous waste, evaporating the precipitation that falls on a contaminated site, or preventing pesticides, fertilizers, and salts from agricultural wastewater from contaminating the water bodies they would flow into. Leachate Pond.JPG Landuse-basin.png
basin aeration An aeration basin. Landuse-basin.png
basin cooling An artificial body of water which was created to supply cooling water and/or store heat. Atomkraftwerk Cattenom und Kühlwasserstausee Lac du Mirgenbach.JPG Landuse-basin.png
basin footbath A basin containing water to clean the feet before entering a swimming pool. Landuse-basin.png
basin settling A settling basin. Settling basins are used to treat wastewater by settling. Landuse-basin.png
basin water_regeneration A basin with plants for the biological regeneration of water, e.g. at swimming pools. Example in OSM.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Viz také

Proposed features/basin=infiltration - původní návrh vsakovací nádrže