WikiProject Poland/Tutoriale/Szlaki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Mapowanie znakowanych szlaków turystycznych jest dość skomplikowane, dlatego początkujący mapowicze powinni zacząć od prostszych zadań.

Najważniejszą zasadą jest, że szlaki turystyczne mapujemy zawsze jako relacje. W szczególności nie zamieszczamy w tagach linii informacji typu "name=szlak czerwony". Jest to powszechny błąd wymagający usuwania.

Przygodę ze szlakami powinieneś zacząć od obejrzenia instrukcji mapowania szlaków turystycznych w formie screencastu.


Zasady ogólne

Przed mapowaniem szlaków musisz upewnić się, czy przypadkiem szlak ten nie został już naniesiony. Często szlaki naniesione są w sposób niepoprawny, w błędnym przebiegu, bądź tylko częściowo. Przydatnymi stronami do sprawdzania naniesionych szlaków są Waymarked Trails, OSMapa oraz Relation Analyzer.

Najlepiej szlak nanosić na podstawie własnego śladu GPS i notatek. To pozwoli także na uzupełnienie brakujących ścieżek, dodanie informacji o nawierzchni i przejezdności (ważne dla kolarzy jeżdżących w terenie), znaków zakazu itp.

Można jednak szlaki nanosić na podstawie ogólnodostępnych informacji. Z cała pewnością można korzystać z informacji na stronie Trail.pl, włącznie z udostępnionymi tam śladami GPS, pamiętając jednak że są to informacje dodane przez użytkowników serwisu a więc niekoniecznie zweryfikowane i poprawne. Dobrą zasadą jest weryfikacja z dodatkowym źródłem informacji, np. oficjalną stroną organizacji znakującej.

Obecnie status prawny śladów GPS i opisów na stronach PTTK (w tym geoportalu COTG PTTK) nie jest do końca jasny. Członkowie społeczności OSM usiłują komunikować się z PTTK w tej sprawie. Co do zasady można korzystać z oficjalnych opisów w celu weryfikacji przebiegu szlaku, ale ślady GPS należy czerpać wyłącznie ze źródeł które są zweryfikowane pod kątem praw autorskich i baz danych.

Tagi obowiązkowe

Nie wszystkie tagi dostępne przy znakowaniu szlaków są obowiązkowe, ale tworząc lub uzupełniając relację szlaku należy koniecznie podać poniższe:

type

Wszystkie szlaki obowiązkowo oznaczane są jako "type=route" niezależnie od ich charakteru.

route

Typ szlaków oznaczamy poprzez zdefiniowanie tagu "route". Dla najpopularniejszych szlaków turystycznych pieszych będzie to "route=hiking", a dla znakowanych szlaków rowerowych (nie mylić ze ścieżkami rowerymi które są typem linii, a nie relacji) - "route=cycling".

network

Tag "network" jest ważny ze względu na sposób wyświetlania szlaków na mapach. Zalecanym rozwiązaniem jest tagowanie szlaków pieszych PTTK jako "network=rwn" ze względu na to, że niezależnie od długości zazwyczaj łączą się one w sieć. Szlaki gminne i oznaczane przez lokalne organizacje zazwyczaj powinny mieć tag "network=lwn". Uwaga: szlaki długodystansowe (nwn) i międzynarodowe (iwn) oznaczamy jako relację relacji.

osmc:symbol

Ten tag odpowiada za poprawne oznaczenie szlaków graficznym symbolem na mapie. Najbardziej rozpowszechnioną polską konwencją znakowania pieszych szlaków turystycznych są trzy poziome pasy: dwa skrajne białe, a środkowy w kolorze szlaku. Dla szlaku w kolorze niebieskim używamy następującego zapisu: "osmc:symbol=blue:white:blue_bar". Oczywiście dla innych kolorów użyjemy innych nazw w języku angielskim.

colour

Tym tagiem oznaczamy kolor szlaku dla map nie korzystających z zapisu osmc. Przykładowo: "colour=blue".

name

Niektóre szlaki mają swoje specyficzne nazwy (np. Główny Szlak Beskidzki albo Wokół Jeziora Niesłysz). Inne jednak takich nazw nie mają, i wtedy nazwą szlaku powinny być nazwy punktów początkowych (np. Czarne Garby - Krynica Zdrój). Nazwy szlaków staramy się wypełniać zgodnie z ich opisami na stronach organizacji znakujących. W nazwie szlaku nie umieszczamy informacji o jego kolorze, do tego służą tagi "colour" i "osmc:symbol".

source

Źródło informacji o szlaku. Preferowane są linki do konkretnych stron organizacji znakującej szlak poświęconych temu konkretnie szlakowi.

operator

Organizacja znakująca. W Polsce najważniejszą taką organizacją jest PTTK, jednak rozrasta się także sieć szlaków gminnych i lokalnych. Jeśli posiadamy informację który konkretnie oddział PTTK jest odpowiedzialny za dany odcinek szlaku zamieszczamy ją, np. "operator=PTTK Gorlice".

Tagi szlaków w formie tabeli z opisem

Schemat tagowania
Tagging scheme
Tag Komentarz
Notes
type=route
route=* Rodzaj szlaku:
 • hiking – szlak pieszy
 • bicycle – szlak rowerowy
network=* Typ szlaku:
 • icn – rowerowy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • ncn – rowerowy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rcn – rowerowy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony
 • lcn – rowerowy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
 • iwn – pieszy szlak międzynarodowy, trasy długodystansowe przebiegające przez kilka krajów
 • nwn – pieszy szlak krajowy, trasy długodystansowe
 • rwn – pieszy szlak regionalny, trasy przebiegające przez regiony (zalecany dla szlaków PTTK)
 • lwn – pieszy szlak lokalny, krótkie trasy o znaczeniu lokalnym
colour=* Kolor szlaku
 • red – czerwony
 • blue – niebieski
 • green – zielony
 • yellow – żółty
 • black – czarny
osmc:symbol=* Symbol szlaku (renderowany), patrz key:osmc:symbol
symbol=* Symbol szlaku (opisowy przeznaczony dla człowieka), patrz key:symbol
distance=* Długość szlaku, jeśli jest znana (np. 15km)
name=* Nazwa szlaku, np. "Mały Szlak Beskidzki" czy "Szlak Piastowski". W przypadku braku konkretnej nazwy należy wpisać miejsce początku i końca, np. "Marcinkowo - Mrągowo". Typu szlaku i jego koloru nie wpisujemy do nazwy relacji, te informacje są w tagach route oraz colour i tam jest ich miejsce.
description=* Krótki opis.
operator=PTTK Operator szlaku.
ref=* Oficjalny numer szlaku, dla szlaków bez numeracji - nie podajemy koloru szlaku w ref.
source=* Źródło szlaku, najlepiej strona internetowa, np. http://www.szlaki.mazury.pl/Olsztyn-ul-Baltycka-pln-brzeg-jez-Dlugiego-ul-L.../szlak-64
wikipedia=* Strona w Wikipedii (dodaj prefiks pl: jeśli strona odnosi się do polskiej Wikipedii)

Przydatne linki