WikiProject Poland/Urban Atlas

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Konfiguracja

Zakres

  • Patrz mapka
  • Porównanie z danymi w OSM:
    • Wchodzimy na ArcGIS
    • Basemap - OpenStreetMap; Add a następnie w Find wpisujemy European Urban Atlas, Enter i klikamy na add.

Legenda

Kolor Opis Tag
  Zabudowa mieszkaniowa o różnej gęstości landuse=residential
 
 
 
 
  isolated structures
  Zabudowa przemysłowa, usługowa, wojskowa landuse=industrial
landuse=commercial
landuse=military
  Szybkie drogi tranzytowe i przylegające tereny highway=*
  Pozostałe drogi i przylegające tereny highway=*
  Sieć kolejowa i przylegające tereny railway=*
landuse=railway
  Port wodny
  Lotnisko aeroway=aerodrome
  Wysypisko odpadów, kopalnia odkrywkowa landuse=landfill
  Teren budowy landuse=construction
  Teren obecnie niewykorzystywany landuse=greenfield
  Zieleń miejska leisure=park
landuse=grass
landuse=village_green
  Teren sportowy sport=*
  Teren rolniczy landuse=farmland
  Lasy landuse=forest
  Bagna natural=wetland
  Zbiorniki wodne natural=water
landuse=reservoir