WikiProject Albania

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Albania)
Jump to navigation Jump to search

JU LUTEMI MË PËRPARA TË DISKUTOHEN NDRYSHIMET NË KËTË FAQE!!!
Gjithmonë shto një pikë diskutimi tek Discussion përpara se të bëhet ndonjë ndryshim në këtë faqe.

VTE
Albania, Europe
Wikidata

latitude: 41.170, longitude: 20.089
Browse map of Albania 41°10′12.00″ N, 20°05′20.40″ E
Edit map
External links:
Use this template for your city

Albania is a Country in Europe at latitude 41°10′12.00″ North, longitude 20°05′20.40″ East.

Flag of Albania Albania Mapping Project,
the home of Albania on the OpenStreetMap wiki.
Hello! Welcome to the project for mapping efforts in Albania!
You can find here national events, ongoing projects, map status and mapping guidelines, as well as links to other pages directly related to the mapping of Albania.
You may also find a list of contacts and mappers involved with the OpenStreetMap community in Albania.
OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under OpenStreetMap License.

Përshkrim

Albania, Shqipëri/Shqipëria officially known as the Republic of Albania (Albanian: Republika e Shqipërisë is a country in Southeastern Europe. It is bordered by Montenegro to the northwest, Kosovo to the northeast, Republic of Macedonia to the east and Greece to the south and southeast. It has a coast on the Adriatic Sea to the west, and on the Ionian Sea to the southwest. It is less than72 km (45 mi) from Italy, across the Strait of Otranto which links the Adriatic Sea to the Ionian Sea.

This page contains information relating to mapping activity that is specific to Albania.

Qytetet

Note: The Municipalities of Albania, last reformed in 2015, are being checked now in OpenStreetMaps' administrative boundaries (relations with type=boundary + boundary=administrative + admin_level=8).

Rrugët

Legenda

Ngjyrat dhe sqarimi i simboleve

Domethënia e simboleve

  • State Car.svg - Autostrada është krejtësisht e kartografuar. (highway=motorway)- Key: c
  • State Exit.svg - Të gjitha daljet e autostadës jane të pranishme. (highway=motorway_link) - Key: ex
  • State Rest.svg - Të gjitha komplekset (psh. shesh parkimi me wc, pikë karburanti pranë autostadës, ... etj) autostadës janë të pranishme. - Key: se
  • State Exitnr.svg - Të gjitha emërtimet dhe numrat e daljeve të autostradës janë të pranishme.(highway=motorway_junction, ref=* dhe name=* tek pika ku shënohet dalja nga autostrada) - Key: ju
  • State Lanes.svg - Të gjitha informaciont mbi korsinë (lanes=*) janë të pranishme. - Key: ln
  • State Speed.svg - Kufizimet e shpejtësisë janë të vendosura. (maxspeed=*) - Key: sp
  • State TMC.svg - Traffic Message Channel Informacioni (Transmetimi i trafikut nëpërmjet valës së transmetimit) janë të vendosura (TMC=*) - Key: tm
  • State Relation.svg - Autostrada është rradhitur në një relacion. (Relacion prej tipit "Route") - Key: rl

Domethënia e ngjyrave

Ngjyra e sfondit Domethënia Përdorimi për navigim Kërkesa ndaj gjithë përdoruesve Vlera
unknown Harta ka nevojë për tu verifikuar, pasi statusi është i panjohur Përdorimi është i panjohur Ju lutem ta verifikoni (bosh)
no or little data Harta përmban asnjë ose pak të dhëna Për mos tu përdorur Ka nevojë për tu plotësuar 0
partial data Harta përmban pjesërisht të dhëna Përdorimi është shumë i kufizuar Ka nevojë për tu plotësuar 1
largely complete Harta është në pjesën më të madhe e plotësuar (të dhënat që mungojnë ju lutem ti vendosni në listën e të dhënave që mungojnë) Përdorimi është i kufizuar Ka nevojë për tu plotësuar 2
complete Harta përmban të gjitha të dhënat e duhura i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re gabimet dhe korigjojini ato 3
complete and verified Harta përmban të gjitha të dhënat e duhura (ju lutem vërtetojeni atë me datën e caktuar) i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re ndryshimet dhe të rejat e hartës 4
not existing Atributi i paraqitur nuk është i pranishëm (psh asnjë pikë ndalimi pranë autostradës). i përshtatur për përdorim Ju lutem vini re ndryshimet dhe të rejat e hartës X

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Përkthimi në gjuhën shqipe mund të përpunohet këtu përsëri.

Nr. Rrugës Emërtimi Km
SH1 Tiranë - Hani i Hotit 128,11
SH2 Tiranë - Durrës 32,83
SH3 Tiranë - Kapshticë 197,84
SH4 Durrës (Kryq. Shkozet) - Kakavijë 210,93
SH5 Shkodër - Doganë Morinë 144,74
SH6 Milot (Skuraj) - Peshkopi 119,4
SH7 Rrogozhinë - Elbasan 40,06
SH8 Fier - Sarandë 149,77
SH9 Qafë Thanë - Dogana Qafë Thanë 3,14
SH10 Milot - Morinë 114,79
SH75 Unaza e Korçës - Ura e Leklit 178,99
SH79 Kthesë Tren -Dogana Goricë 32,97
SH80 Çarshovë - Tre Urat 8,1
SH81 Kryq. Butrint - Ksamil - Butrint 13,72
SH96 Kthesë Libohovë - Libohovë 7,27
SH97 Ura Kranë - Livadhja - Shkallë 33,73
SH98 Sarandë - Shkallë 27,3

Lumenjtë

Këtu do të vendoset një tabelë ku do të renditen lumenjtë që janë kartografuar në hartë.

Liqenet

Këtu do të vendoset një tabelë ku do të renditen liqenet që janë kartografuar në hartë.

Hekurudha

Këtu do të vendoset një tabelë ku do të renditen pjesët hekurudhore që janë kartografuar ne hartë.

Linjat e Biçikletave

Këtu mund të vendoset një tabelë përmbledhëse ku mund të renditen rrugët për biçikleta sipas rretheve.