Ca:Etiquette/Etiquette Guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sol·licitat per la junta de la OSM Foundation, el Subcomité de Moderació LCCWG de voluntaris, ha revisat l'article [Etiquette Guidelines]. Un esborrany del document va ser obert a discussió i participació des del 13 d'agost fins al 8 de setembre de 2021. Aquesta Pàgina de discussió va emprar comentaris. L'esborrany del Procés de Moderació es troba allotjat aquí i va ser obert a comentaris fins al 18 d'agost. Es requereixen voluntaris per formar part de l'Equip de Moderació. Agraïm la vostra participació!

Regles de Comportament

Introducció

Nosaltres, la junta de la OSM Foundation, aprovarem aquesta revisió a les regles de comportament al 2021 per tal d'assegurar una experiència segura i positiva dins de la comunitat per a tothom. Aquestes regles ens permeten donar suport a una comunitat on tots se sentin recolzats i encoratjats a participar, sense importar ‘edat, cultura, ètnia, identitat o expressió de gènere, nacionalitat d'origen, diferencia física o mental, idees polítiques, raça, creences, sexe, orientació sexual, nivell socio-econòmic, subcultura’, o qualsevol altra raó (referencia: Declaració sobre Diversitat de la OSMF).

On Aplica

Aquestes regles de comportament apliquen a OSM talk@1 i OSMF talk@2 (llistes de correu). Molta gent nova a OpenStreetMap té el seu primer contacte amb la resta de la comunitat a través dels nostres canals en línia. Quan ens comuniquem mitjançant mètodes en línia, no podem veure les seves expressions facials, escoltar l'entonació o veure la gesticulació, així que les primeres impressions són molt importants. Hem de promoure unes bones primeres impressions i ser conscients que les comunicacions realitzades a través d'aquests canals són arxivades d'una manera o una altra i sobreviuran durant un llarg període de temps.

Idealment, tothom s'hauria d'assegurar que segueix aquestes directrius. Quan ens oblidem de seguir les regles, els nostres amics ens ho faran saber. Si els nostres amics no ens ho recorden, un moderador ho hauria de fer o prendre altres mesures.

1 talk@openstreetmap.org és la llista de correu general d'OpenStreetMap. Tots els missatges antics es troben aquí.
2 osmf-talk@openstreetmap.org és la llista de correu per als membres de la OpenStreetMap Foundation (Uneix-te a la Fundació). Tots els missatges antics es troben aquí.

Comportament Desitjable

Els membres de la comunitat d'OpenStreetMap haurien de seguir els punts següents:  

 • Actuar de bona fe. És sorprenentment fàcil malinterpretar a l'altra persona, ja sigui en línia o en la vida real, sobretot en un entorn cultural i lingüísticament divers com el d'OpenStreetMap. Malentesos fer palesos quan ens trobem debatent temes o quan anem amb preses i distrets. Si us plau, demaneu a l'altra persona una explicació, abans d'assumir que una determinada comunicació és inapropiada o a mala fe.
 • Se respectuos. Comunica't mitjançant el mateix nivell de respecte que esperaries que s'emprés amb tu. Els debats candents són vitals en un projecte exitós i és normal que apareguin desacords. Tot i així, hem de mantenir els debats i els desacords amb calma i respecte.
 • Ser acollidor. OpenStreetMap s'enorgulleix de ser una comunitat que acull i recolza gent amb un context, cultura i identitat diverses. Alguns exemples de comportaments que poden ajudar a crear un ambient positiu inclouen l'ús de llenguatge acollidor i inclusiu, el respecte per als diferents punts de vista i experiències, mostrar empatia envers altres membres de la comunitat i ser conscient que ens trobem dins d'una audiència global. Recordar que la gent pot ser nouvinguda a OpenStreetMap. Hem de ser tolerants, solidaris i comprensius amb els nous membres.
 • Quan no estem d'acord, intentar entendre el perquè. Desacords, tant tècnics com socials, es donen de manera sovint. És important intentar ser comprensius entre nosaltres i treballar per resoldre els desacords i visions diferents de manera constructiva. Si alguna persona no s'ajusta a la teva visió, intenta entendre el contexte de l'altra persona. Intentar preguntar permet que l'altra persona expliqui la seva situació, evitant que un desacord enpitjori i escali. Considera fer ús de la missatjeria privada per a converses individuals.

Comportament Inacceptable

Exemples de comportament a no tolerar, incloent, pero no limitat a:

 • Comportament, discurs o bromes considerades sexistes, racistes, homòfobes, transfòbiques, xenòfobes, capacitistes o qualsevol altre forma ofensiva o discriminatòria.
 • Faltar al respecte a altres persones, mitjançant formes com el bullying, prendre represàlies, insultar de manera personal, insinuar, avergonyir una persona per les seves edicions o fer ús reiterat del "deadname" (nom antic i/o rebutjat) de la persona.
 • Comunicació o atenció inapropiada. Això inclou comunicacions de tu a tu de manera despectiva o incomodants de forma reiterada desprès d'haver-se demanat que s'aturi aquesta dinàmica d'assetjament cap a altres persones.
 • Publicar contingut violent o sexualment explícit, incloent imatges sexuals inapropiades de manera deliberada.
 • Publicar (o amenaçar en publicar) informació que pugui identificar una altra persona (doxing).
 • Publicar informació falsa o inacurada.
 • Fer ús de paraules o sobrenoms inoportuns, despectius o inadecuats. Això inclou llenguatge violent o amb ànim de fer mal relacionat amb el context de la persona, la seva família, sexe, identitat o expressió de gènere, estat civil, orientació sexual, llenguatge natiu, edat, habilitats, raça, ètnia, casta, nacionalitat d'origen, nivell socio-econòmic, religió, lloc de residència o professió.
 • Amenaces, abusos o llenguatge violent dirigit contra una altra persona, incloent la intimidació deliberada o assetjament.

Recomanacions per a una Comunicació Efectiva

 • Centra't en el tema tractat i sigues concís.
 • Inicia un nou fil en cas de voler introduir un nou tema.
 • Evita repetir-te quan intentis fer valer el teu punt de vista al fil de la conversa.

Referències