NL:Etiquette/Etiquette Guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zoals verzocht door de OSMF board, heeft het LCCWG Moderation Subcommittee van vrijwilligers de [Etiquette Guidelines] aangepast. Een conceptversie was beschikbaar voor opmerkingen van 13 augustus tot 8 september 2021. Deze discussiepagina is gebruikt voor opmerkingen. Het concept moderatieprocess is hier gepubliceerd en was beschikbaar voor opmerkingen tot 18 augustus. Voor het moderatieteam zijn vrijwilligers nodig. Bedankt voor jullie bijdrages.

Omgangsrichtlijnen

Introductie

In 2021 hebben wij als OpenStreetMap stichting een nieuwe versie van deze omgangsrichtlijnen geaccepteerd. Het doel hiervan is om een gemeenschap te creëren die voor iedereen veilig en positief is. Deze richtlijnen hebben als doel om voor een gemeenschap te zorgen waar iedereen zich veilig en zelfverzekerd kan voelen, ongeacht ‘leeftijd, cultuur, etniciteit, geslacht, nationaliteit, fysieke en mentale verschillen, politiek, ras, geloof, sexuele geaardheid, sociaal-economische status’, en iedere andere reden: (bron: OSMF Diversity Statement).

Waar is dit van toepassing

Deze communicatierichtlijnen zijn van toepassing op de OSM talk@1 en OSMF talk@2 maillijsten. Veel nieuwe mensen hebben het eerste contact met de gemeenschap via een van de online kanalen. Wanneer we via deze kanalen communiceren dan kunnen we mensen hun gezichtsuitdrukking, toon of andere signalen niet zien of horen. Een goede eerste indruk is hier belangrijk, waarbij we rekening moeten houden met het feit dat communicatie via deze kanalen voor lange tijd wordt opgeslagen.

Iedereen moet er voor zorgen dat ze zich aan deze richtlijnen houden, en wanneer we dat even vergeten dan moeten we eraan herinnerd worden. Als dat niet gebeurt dan kan een moderator ons eraan herinneren en zonodig verdere actie ondernemen.

1 talk@openstreetmap.org Dit is de algemene OpenStreetMap mailinglijst. Alle eerdere berichten zijn hier te vinden.
2 osmf-talk@openstreetmap.org is de mailinglijst voor OpenStreetMap stichting leden (Join the Foundation). Alle eerdere berichten zijn hier te vinden.

Verwacht gedrag

Leden van de OpenStreetMap gemeenschap moeten het volgende doen:

 • Handelen met goede bedoelingen: Het is erg gemakkelijk elkaar verkeerd te begrijpen, zowel online als fysiek. Dit is zeker van toepassing in een gemeenschap als OpenStreetMap waar vele verschillende culturen en talen samenkomen.
 • Heb respect: Communiceer met hetzelfde respect als u zelf zou verwachten. Enthousiaste discussies zijn essentieel voor een succesvol project en er zullen zeker meningsverschillen zijn. Maar we moeten discussies en meningsverschillen op een gepaste en rustige manier aangaan.
 • Wees gastvrij:OpenStreetMap streeft naar een gemeenschap die mensen van alle achtergronden, culturen en identiteiten verwelkomt en ondersteunt. Enkele voorbeelden van gedrag dat kan helpen een positieve omgeving te creëren zijn het gebruik van uitnodigende en inclusieve taal, het respecteren van verschillende standpunten en ervaringen, het tonen van empathie voor andere leden van de gemeenschap en het communiceren met een wereldwijd publiek in gedachten. Vergeet niet dat mensen misschien nieuw zijn bij OpenStreetMap. We moeten tolerant zijn en nieuwe leden steunen.
 • Wanneer we het oneens zijn, probeer te begrijpen waarom: Meningsverschillen, zowel op sociaal als op technisch gebied, komen gemakkelijk en vaak voor. Het is belangrijk te proberen elkaar te begrijpen en eventuele meningsverschillen op een constructieve manier op te lossen. Als iemand je eigen mening tegenspreekt, probeer dan te begrijpen waar de ander vandaan komt. Probeer vragen te stellen die de ander in staat stellen de situatie uit te leggen in plaats van het meningsverschil te verergeren, of overweeg privéberichten voor een-op-eengesprekken. Betrek het forum als een-op-eengesprekken niet tot een oplossing leiden.

Onacceptabel gedrag

Voorbeelden van gedrag dat niet wordt getolereerd zijn onder andere.:

 • Gedrag, uitspraken of grappen die seksistisch, racistisch, homofoob, transfoob, xenofoob of anderszins discriminerend of beledigend zijn.
 • Respectloos gedrag ten opzichte van personen, zoals pesten, vergelding, persoonlijke beledigingen, insinuaties, shaming, of opzettelijk gebruik van een afgewezen naam (deadnaming).
 • Ongepaste aandacht of communicatie. Dit omvat voortdurende ongewenste één-op-één communicatie na een verzoek om te stoppen, ongewenste seksuele aandacht en herhaaldelijk lastigvallen van anderen.
 • Het plaatsen van sexueel of gewelddadig materiaal, inclusief grove of niet gepaste seksuele afbeeldingen.
 • Het posten (of dreigen met het posten) van informatie die een andere persoon kan identificeren (doxing).
 • Het plaatsen van valse of onjuiste informatie.
 • Het gebruik van ongewenste, suggererende, denigrerende of ongepaste bijnamen of termen. Dit omvat kwetsende of schadelijke taal met betrekking tot iemands achtergrond, gezinssituatie, geslacht, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, moedertaal, leeftijd, bekwaamheid, ras of etniciteit, kaste, nationale afkomst, sociaaleconomische status, religie, geografische locatie of beroep.
 • Bedreigingen, misbruik of gewelddadige taal gericht tegen een andere persoon, met inbegrip van opzettelijke intimidatie of pesterijen.

Tips voor efficiënte communicatie

 • Blijf bij het onderwerp en wees beknopt; wijk niet af naar, bijvoorbeeld, politiek en meld off-topic-posts
 • Start een nieuwe discussie als je een nieuw onderwerp wilt introduceren.
 • Vermijd het herhalen van jezelf als je je punt maakt in een discussie.

Bronnen