Da:Etiquette/Etiquette Guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Efter anmodning fra bestyrelsen for OSMF, har LCCWG's moderationsunderudvalg af frivillige revideret [Retningslinjer for etikette]. Et udkast til dokumentet var åbent for kommentarer og forslag fra den 13. august til den 8. september 2021. Denne debatside blev brugt til kommentarer. Udkastet til processen for moderation er offentliggjort her og var åbent for kommentarer indtil den 18. august. Der er brug for frivillige til moderationsgruppen. Tak for din deltagelse!

Retningslinjer for etikette

Introduktion

Vi, OpenStreetMap Foundation, godkendte denne revision af vores retningslinjer for etikette i 2021 for at sikre en sikker og positiv fællesskabsoplevelse for alle. Disse retningslinjer har til formål at støtte et fællesskab, hvor alle føler sig trygge og har tillid til at deltage, uanset 'alder, kultur, etnicitet, kønsidentitet eller kønsudtryk, national oprindelse, fysisk eller mental forskellighed, politik, race, religion, køn, seksuel orientering, socioøkonomisk status, subkultur' og enhver anden grund. (reference: OSMF Diversity Statement).

Hvor dette er gælder

Disse retningslinjer for etikette gælder for OSM talk@1 og OSMF talk@2 mailinglister. Mange mennesker, der starter med OpenStreetMap, får deres første kontakt med vores fællesskab via vores onlinekanaler. Men når vi kommunikerer via online metoder, kan vi ikke se folks ansigtsudtryk, høre deres tonefald eller se andre signaler, så det første indtryk er meget vigtigt. Vi bør tilstræbe at gøre et godt første indtryk og være opmærksomme på, at kommunikation via mange af disse kanaler bliver arkiveret i en eller anden form og vil overleve i lang tid.

Ideelt set bør alle sikre sig, at de følger disse retningslinjer. Når vi glemmer at følge retningslinjerne, bør vores venner minde os om det. Hvis vores venner ikke minder os om det, kan en moderator minde os om det, eller de kan blive nødt til at træffe yderligere foranstaltninger.

1 talk@openstreetmap.org er den generelle OpenStreetMap-mailingliste. Alle tidligere meddelelser er tilgængelige her.
2 osmf-talk@openstreetmap.org er mailinglisten for medlemmer af OpenStreetMap Foundation (Tilmeld dig OpenStreetMap Foundation). Alle tidligere meddelelser er tilgængelige her.

Forventet opførsel

OpenStreetMap-fællesskabets medlemmer bør gøre følgende:  

 • Handl i god tro. Det er overraskende let at misforstå hinanden, hvad enten det er online eller ansigt til ansigt, især i et kulturelt og sprogligt mangfoldigt miljø som OpenStreetMap. Misforståelser kan let opstå, når vi diskuterer emner, eller når vi har travlt eller er distraherede. Bed venligst den anden person om at forklare, før du antager, at en kommunikation var upassende eller ikke skete i god tro.
 • Vær respektfuld. Kommuniker med samme respekt, som du ville gøre det ansigt til ansigt. Begejstrede diskussioner er afgørende for et vellykket projekt, og der vil uvægerligt opstå uenigheder. Vi bør dog holde diskussioner og uenigheder anstændige og fredelige.
 • Vær imødekommende. OpenStreetMap har til formål at være et fællesskab, der byder folk med alle baggrunde, kulturer og identiteter velkommen og støtter dem. Nogle eksempler på adfærd, der kan være med til at skabe et positivt miljø, er at bruge et indbydende og inkluderende sprog, respektere forskellige synspunkter og erfaringer, vise empati over for andre medlemmer af fællesskabet og kommunikere med et globalt publikum i tankerne. Husk, at folk måske er nye i OpenStreetMap. Vi bør være tolerante og støttende over for nye medlemmer.
 • Når vi er uenige, så prøv at forstå hvorfor. Uenigheder, både sociale og tekniske, opstår let og ofte. Det er vigtigt at forsøge at forstå hinanden og arbejde på at løse eventuelle uenigheder og meningsforskelle på en konstruktiv måde. Hvis nogen modsiger dine egne synspunkter, skal du forsøge at forstå, hvor den anden person kommer fra. Prøv at stille spørgsmål, der giver den anden person mulighed for at forklare situationen i stedet for at gøre uenigheden værre, eller overvej at sende private beskeder i en-til-en-samtaler.

Uacceptabel opførsel

Eksempler på opførsel, der ikke tolereres, omfatter, men er ikke begrænset til, følgende.:

 • Opførsel, udtryk eller vittigheder, der er sexistiske, racistiske, homofobiske, transfobiske, fremmedfjendske, handicapdiskriminerende eller på anden måde diskriminerende eller krænkende.
 • Respektløshed over for enkeltpersoner, f.eks. mobning, gengældelse, personlige fornærmelser, hentydninger, udskamning for redigeringer eller bevidst brug af afvist navn (deadnaming).
 • Upassende opmærksomhed eller kommunikation. Dette omfatter vedvarende uvelkommen kommunikation mellem to personer efter en anmodning om at stoppe den, uvelkommen seksuel opmærksomhed og tilbagevendende chikane af andre.
 • At lægge seksuelt eksplicit eller voldeligt materiale ud, herunder umotiverede eller upassende seksuelle billeder.
 • At offentliggøre (eller true med at offentliggøre) oplysninger, der kan identificere en anden person (doxing).
 • At offentliggøre falske eller unøjagtige oplysninger.
 • Brug af uvelkomne, suggestive, nedsættende eller upassende øgenavne eller udtryk. Dette omfatter sårende eller skadeligt sprogbrug i forbindelse med en persons baggrund, familiestatus, køn, kønsidentitet eller -udtryk, civilstand, seksuel orientering, modersmål, alder, evner, race eller etnicitet, kaste, national oprindelse, socioøkonomisk status, religion, geografisk placering eller erhverv.
 • Trusler, misbrug eller voldeligt sprogbrug rettet mod en anden person, herunder bevidst intimidering eller chikane.

Tips til effektiv kommunikation

 • Hold dig til emnet, og vær præcis.
 • Start en ny tråd, hvis du ønsker at introducere et nyt emne.
 • Undgå at gentage dig selv, når du fremfører dit synspunkt i en tråd.

Referencer

The following text is a translation of the original article in English, reviewed for rev2392190. Insert all new information or information which are specific to your place before this notice.
Please avoid changing radically this text without translation also updating the original article, and notify the international community or ask for help on this site. Orthographic, grammatical, lexical or stylistic corrections are welcome.