Ca:Portal:Press

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OpenStreetMap a The Guardian

Aquesta pàgina vol proveïr una aproximació a OpenStreetMap des del punt de vista del periodisme i d'aquells que desitgin escriure sobre el projecte.

Introducció

«OpenStreetMap és un projecte col·laboratiu amb l'objectiu de crear i facilitar dades geogràfiques lliures, com per exemple plànols de carrers, a qualsevol persona que els necessiti.»
«El projecte es va iniciar degut a que la major part dels plànols que creguis que es poden utilitzar lliurement, a la realitat poseeixen restriccions legals per al seu ús, fent que les persones no els puguin fer servir de mode creatiu, productiu o de qualsevol altra forma original.»

Les persones que contribueixen al projecte OpenStreetMap capturen, mitjançant dispositius GPS de mà, els seus desplaçaments o bé surten a obtenir rutes GPS amb aquest objectiu. A la vegada van enregistrant els noms de carrers, poblacions i d'altres característiques dels llocs per on passen ajudant-se de quaderns, càmeres digitals, gravadores de veu, etc.

Un cop davant l'ordinador, carreguen les dades capturades amb el GPS, editant-les i dibuixant les carreteres, camins, rius, etc. Utilitzant els apunts que han anat recollint els col·laboradors etiqueten els noms dels carrers, informació sobre el tipus de via i les seves característiques, i la forma de connectar-se amb altres camins. Finalment ho afegeixen a la base de dades col·laborativa d'OpenStreetMap.

Aquestes dades son processades per generar plànols de carrers i carreteres detallats, els quals poden ser publicats lliurement a llocs com la Wikipedia, utilitzats a dispositius portàtils com telèfons mòbils o navegadors d'automòbil, o imprimits i copiats sense cap restricció.

Revisi l'apartat Per què fem OpenStreetMap del FAQ per conèixer més sobre la filosofia del projecte.

Recursos

Imatges de logos Logos
Imatges promocionals Les Imatges destacades son una col·lecció dels nostres millors plànols i imatges.
Exemples de plànols Per veure plànols d'exemples, navegui a http://informationfreeway.org (si us plau, llegeixi la Llicència d'OpenStreetMap abans de publicar els plànols; volem que tothom sapigui que tenen la llibertat per copiar-los, cosa que cal citar quan els publiqui...)
Comunitats Els Projectes de mapeig mostren l'activitat a diferents països.
Estadístiques actuals Les Estadístiques mostren de forma visual, el nombre de persones que s'han implicat fins al moment i quantes dades s'han recopilat.
Newspaper coverage OpenStreetMap als mitjans de comunicació es troben enllaços d'alguns articles fets per mitjans de comunicació sobre OpenStreetMap

Noticies

Per obtenir una informació actualitzada sobre OpenStreetMap pot subscriures a la llista de correu (vegeu la pàgina de contacte), llegir la pàgina d'anuncis, o consultar el llistat d'events.

Aconteixements OpenStreetMap passats son per exemple les reunions, denominades mapping parties, portades a terme per cartografiar la Illa de Wight (a la que van asistir grups de voluntaris de llocs tan distants com Noruega) o la Mapchester, patrocinada per la Universitat de Manchester.

A Espanya aquestes trobades es porten a terme periódicament (principalment els caps de setmana) a ciutats de tot el païs per cartografiar de forma col·lectiva aquests llocs. Més enllà del seu caràcter tecnològic i el seu espírit de treball col·laboratiu, les mapping parties son també veritables events socials, ja que la gent acostuma a aprofitar per compartir trucs i experiències, ajudar a nous col·laboradors, etc.

Contacte

Tots els detalls a la pàgina de Contacte.