Sk:Portal:Press

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OpenStreetMap v denníku The Guardian

Táto stránka poskytuje možnosť oboznámiť sa s projektom OpenStreetMap, z pohľadu novinárov a tých ľudí, ktorí by chceli písať o tomto projekte

Úvod

Projekt OpenStreetMap (OSM) sa venuje vytváraniu a poskytovaniu (komukoľvek) voľne dostupných geografických dát, ako sú napríklad mapy ulíc.

Projekt OpenStreetMap bol spustený preto, že mnoho máp považovaných za „voľne dostupné“, momentálne obsahuje obmedzenia použitia alebo technické obmedzenia. Z pohľadu komunity OSM práve tieto obmedzenia odrádzajú záujemcov od použitia máp rôznymi kreatívnymi, produktívnymi alebo netradičnými spôsobmi.

Prispievatelia projektu OpenStreetMap vytvárajú geografické údaje mnohými spôsobmi. Najdôležitejšie je získať originálne údaje - používatelia preto využívajú svoje GPS zariadenia na zaznamenanie presnej trasy ciest alebo aktuálnej pozície budov, zaujímavých miest, miest kde sú poskytované rôzne služby a podobne. Dôležitá je však aj úprava existujúcich mapových údajov. V mnohých lokáciách už totiž existujú údaje o uliciach, tie však môžu byť nepresné alebo zastaralé. Členovia komunity preto používajú svoje vedomosti o danej lokalite a aj letecké zábery (poskytované projektom OSM) a môžu upravovať existujúce údaje. Členovia takisto môžu obohatiť základné údaje o jednotlivých uliciach aj o obrázky, videá, zvuk a podobne.

Na pridávanie týchto dát do obrovskej (a neustále sa zväčšujúcej) databázy OSM, poskytuje organizácia nástroje na prácu online, ktoré slúžia na ukladanie a úpravu dát. Dáta sú následne spracovávané, aby mohli vzniknúť podrobné mapy až na úrovni jednotlivých ulíc. Tieto mapy je možné zadarmo publikovať na internetových stránkach, na stránkach Wikipédie, mapy je možné používať v navigačných zariadeniach, alebo si ich môžete tlačiť a kopírovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Na rýchle získanie celkového prehľadu o projekte OpenStreetMap, si pozrite dokument "Rýchlo sprostredkované fakty" (PDF). Pre viac informácií si pozrite stránku O projekte a sekciu Najčastejšie kladené otázky.

Ak potrebujete zoznam ľudí, ktorí môžu byť kontaktovaní novinármi, pozrite si časť Kontakty pre tlač.

Zdroje

Obrázky s logom
About this image
Logá, reklamné pruhy, reklamné prvky typu flyer a poster, zábavné značky
Propagačné obrázky
About this image
Propagačné obrázky - zbierka našich najlepších máp a obrázkov (Zábavné značky)
Ukážkové mapy
About this image
Ukážkové mapy - pozrite si náš opis zaujímavých miest, alebo si jednoducho pozrite mapu na stránke [1]

(Pre publikovaním týchto máp si prosím prečítajte licenciu OpenStreetMap; chceme totiž, aby všetci vedeli, že mapy sa môžu voľne kopírovať, takže pri ich zverejňovaní to prosím oznámte...)

Komunita
About this image
Projekty mapovania zobrazujú aktivitu používateľov v rôznych krajinách
Aktuálna štatistika
About this image
Štatistiky zobrazujú, koľko používateľov sa na projekte zúčastňuje a koľko údajov zozbierali
Aktuálne štatistiky
About this image
Videá zobrazujú animované prvky, rozhovory,...
Aktuálne štatistiky
About this image
Slides - zobrazuje obrázky určené na prezentačné účely a podobne.
Media coverage
About this image
OpenStreetMap v médiách obsahuje niekoľko odkazov na tlačové (alebo iné) médiá, v ktorých sa hovorí o projekte OpenStreetMap

Novinky

Ak chcete získavať aktuálne informácie o projekte OpenStreetMap, môžete sa zapísať do mailing-listu (pozrite si stránku Kontakt), alebo si prečítajte blog opengeodata.org, alebo si pozrite zoznam udalostí. Ten zahŕňa zoznam aktuálnych i minulých udalostí, ako aj výročnú State Of The Map konferenciu OpenStreetMap.

Kontakt

Všetky podrobné informácie získate na stránke Kontakt.

Tlačové zdroje pre aktivistov OSM