Ca:Tag:aeroway=holding_position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = holding_position
Taxiway 8253.JPG
Descripció
Un punt darrere del qual les aeronaus es consideren allunyades d'un camí d'encreuament Show/edit corresponding data item.
Grup: vies aeroportuàries
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Estat: de facto

Una posició d'espera és un lloc en la superfície de l'aeroport, marcat per una superfície pintada amb marques i senyals, en el qual es pot ordenar a una aeronau que s'aturi o s'alluny (com quan surt d'una pista d'aterratge). Hi ha tres tipus de marques de posició d'espera: pista d'aterratge, àrea crítica d'ILS i intermèdia (o pista de rodada/taxi). Encara que la terminologia varia lleugerament, tant la FAA com l'OACI utilitzen els tres tipus de marques de posició d'espera, i la simbologia de cadascuna és la mateixa.

Tipus de posicions d'espera

Les posicions d'espera a la pista (runway) identifiquen l'àrea de seguretat de la pista. Als aeroports controlats, aquestes marques - comunament anomenades línies d'espera - indiquen on ha de detindre's una aeronau si no té permís per a entrar en la pista. Al sortir d'una pista, no es considera que una aeronau està allunyada d'aquesta pista fins que totes les parts de l'aeronau hagin creuat la posició d'espera. La marca de la posició d'espera de la pista es pinta a través de la pista o la pista de rodada i consisteix en dues línies sòlides al costat de la pista de rodada i dues línies discontínues en el costat de la zona de seguretat de la pista.

Les posicions d'espera de l'àrea crítica d'ILS s'utilitzen per protegir els senyals del Sistema d'Aterratge per Instruments (ILS). Quan sigui necessari, el Control de Trànsit Aeri donarà instruccions a una aeronau perquè es mantingui a curta distància de la pista en la marcació - o, quan existeixi la pista, s'alluny de la marcació d'ILS - per assegurar que l'aeronau no bloquegi o interfereixi amb els senyals d'ILS. La marcació de la superfície d'ILS consisteix en dues línies pintades al llarg de la pista de rodada, entre les quals hi ha parells de línies pintades al llarg de la pista de rodada.

Les posicions intermèdies o de manteniment de la pista de rodada estan situades en la intersecció de dues pistes de rodada. Les posicions d'espera intermèdies s'utilitzen per garantir una distància adequada de l'encreuament d'aeronaus en una pista de rodada que es creua. La marca de la superfície és una sola línia groga trencada pintada a través de la pista de rodada.

Com cartografiar

Les posicions d'espera poden ser marcades amb un node en la intersecció de la superfície pintada que marca la línia central de la pista de rodada, o amb una línia dibuixada al llarg de la marca de la superfície de la posició de retenció pintada. Quan la marca de la posició d'espera no és recta, està en la intersecció de múltiples vies de rodada, o no és ortogonal a la via de rodada, es prefereix una via a un node.

Cada marca de la posició d'espera està etiquetada amb aeroway=holding_position. El tipus de marca de la posició d'espera pot ser opcionalment inclòs amb les següents etiquetes:

Nota

No és el mateix que un  Patró d'espera (una maniobra dissenyada per retardar un avió ja en vol mantenint-lo dins d'un espai aeri específic).

Vegeu també

  • Pista de rodada - amb informació sobre les posicions d'espera i altres marques.
  • Annex 14 de l'OACI, volumen 1 - Aeròdroms § 5.2.10 i 5.2.11 - on es pot trobar documentació detallada.