Ca:Tag:landuse=traffic_island

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = traffic_island
Praha 10 ulice Ruska 10 prechod s ostruvkem.JPG
Descripció
Refugi habitual de vianants enmig de vies de circulació connectat mitjançant passos de vianants. Show/edit corresponding data item.
Grup: Ús del sòl
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Estat: en úsPage for proposal

Aquesta etiqueta, com a part de la proposta Proposed features/Traffic island, ha estat abandonada.

En el seu lloc, utilitzeu traffic_calming=island o highway=crossing +crossing=island per a nodes i area:highway=traffic_island per a àrees.

Vegeu també