Cs:Key:source:geometry

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:source:geometry:date)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg source:geometry
Popis
Zdroj geometrie objektu přidaného do databáze OSM Show/edit corresponding data item.
Skupina: Anotace
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

information sign

Tato stránka popisující klíč (key) je pahýl(en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ji.
Podívejte se pro inspiraci na podobné stránky: Cs:Key:religion, Cs:Key:waterway.

Do značky source:geometry=* se píše zdroj geometrie objektu přidaného do databáze OpenStreetMap. Geometrie v tomto případě znamená tvar a polohu uzlu nebo cesty. Je-li přidána na cestu, není potřeba tuto informaci znovu přidávat na jednotlivé body, které cestu tvoří.

  • Tato značka je obzvlášť užitečná, když geometrie objektu byla importována, protože umožňuje zaznamenat, odkud pochází původní data.
  • Značku lze také použít při obkreslování leteckých snímků(en), ovšem v tomto případě můžete chtít přidat označení zdroje spíše na sadu změn.

Pro značení zdrojů jiných informací, které se netýkají geometrie, se podívejte na značku source=*.

Značka source:position=* se používá ke stejnému účelu jako tato značka.

Jak mapovat

Hlavní článek: source

Hodnoty a použití jsou stejné jako u klíče source=*: