Fa:Completeness

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
میزان کاملی شبکهٔ جاده‌ها که در یک مقالهٔ تحقیقاتی از Barrington-Leigh و Millard-Ball محاسبه شده است. همچنین در این مقاله بیان شده که در کل، اوپن‌استریت‌مپ حدود ۸۳٪ کامل شده است.

کمال نقشه همیشه جنبهٔ ناخوشایندی از اوپن‌استریت‌مپ بوده است، چه از لحاظ دستیابی به کمال مطلوب و چه از لحاظ اندازه‌گیری میزان کاملی نقشه.

سیاههٔ منابع مرتبط با کمال

نقشه‌ها / منابع نمایشی / مقاله‌ها / مطالعات را اینجا فهرست کنید:

انگلستان:

سوییس

برزیل

نقشه هیچگاه کامل نیست

آیا نقشه کامل است؟ با نگاه ویکی‌مآبانه اگر بگوییم، پاسخ آن است که نقشه هیچ‌گاه کامل نمی‌شود. یعنی همیشه و در هر جا جزئیات بیشتری هست که بتوان به نقشه افزود. هرچند سطوح کمال نقشه در قسمت‌های مختلف آن متفاوت است. مثلا شاید در یک منطقه، نقشه‌کش‌ها، همهٔ جزئیات تمام فروشگاه‌ها (مانند نشانی، ساعت کاری، دسترسی ویلچر و...) را جمع‌آوری کرده باشند (مثالی از کامل‌شدگی(en) را ببینید)، در حالی که در شهرهای اطراف این منطقه فقط شبکهٔ اولیه‌ای از راه‌ها وجود داشته باشد. در بعضی قسمت‌های جهان نقشه هنوز به یک لوح خالی می‌ماند.

OpenStreetMap پروژه‌ای مردم‌گستر است و انبوهی از مشارکت‌کنندگان را می‌طلبد. ما نیازمند همیاری گروه زیادی از افراد هستیم تا نقشه‌ای آزاد و رایگان از جهان بسازیم. اگر منطقه‌ای هنوز کامل نشده، به این خاطر است که کاری برای جذب نقشه‌کش در آن منطقه ترتیب نداده‌ایم. مایهٔ خرسندی ماست اگر بتوانیم افراد علاقه‌مند به نقشه‌کشی را جذب این پروژه کنیم تا بتوانند مناطق خودشان را در نقشه‌ای که متعلق به خودشان است، ثبت کنند. البته نقشه‌کش‌های فعلی هم می‌توانند با سفر به مناطق خالی نقشه آن را پر کنند. نقشهٔ ناکامل فرصتی است که تنها یک نقشه‌کش مشتاق آن را در می‌یابد!

اندازه‌گیری کمال

بسیاری از افراد کنجکاوند که بدانند این پروژه چطور پیشرفت می‌کند. سایر افراد، مشتاق استفاده از اوپن‌استریت‌مپ هستند و می‌خواهند برآوردی از میزان کاملی نقشه داشته باشند. خودمان هم در درون پروژه سخت مشتاقیم که فرصت‌های چرب‌ونرم نقشه‌کشی را بیابیم. به این خاطر مهم است که میزان کمال نقشه را بسنجیم و معیارهایی را ایجاد کنیم که بر اساس آن پیشرفت کار را دنبال کنیم و نموداری از میزان کامل‌بودن مناطق مختلف به‌دست آوریم.

مسائل مربوط مجوز

OpenStreetMap جز پایبندی به یک شیوهٔ کاملاً پاکیزه برای واردکردن داده‌ها چاره‌ای ندارد، تا آنجایی که حتی برای تحلیل میزان کاملی نقشه نیز ممکن است مسائلی نسبت به استفاده از داده‌ها یا نقشه‌های دارای حق نشر پیش بیاید. این مسئله از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که شاید تصور کنید جامعهٔ نقشه‌کش OSM می‌تواند از هر نقشه‌ای که میزان کاملی نقشه را نشان می‌دهد برای نقشه‌کشی استفاده کند و بدین ترتیب به‌سمت نواحی ناقص‌تر هدایت شوند. بدین شکل، زمانی که متوجه می‌شویم یک راه بخصوص وجود ندارد یا اشتباه رسم شده، قدم در راهی گذاشته‌ایم که مشکوک به کپی‌کاری است. اندکی بزرگنمایی را کم کنید، اکنون شاید پذیرفتنی‌تر باشد، اما این دقیقاً نوعی ابهام قانونی است و ما در پروژهٔ اوپن‌استریت‌مپ می‌خواهیم با دوری‌کردن از منابع دارای حق مالکیت انحصاری، در راستای پاک‌ماندن از این ابهامات گام برداریم.

بنابراین درست‌تر آن است که از نقشه‌های موجود برای سنجش کاملی نقشه‌های خودمان استفاده نکنیم. در نتیجهٔ این رویکرد، با چالشی نسبتاً دشوار روبه‌رو می‌شویم. چگونه می‌توانیم کمال نقشه را بسنجیم؟ در پیوندهایی که در بندهای بالاتر آمده، مشاهده خواهید کرد که برخی افراد تا اندازه‌ای این مسئله را نادیده گرفته‌اند، در حالی که دیگران فقط با استفاده از خود OSM یا سایر منابع با دسترسی آزاد، با محاسباتی نسبتاً هوشمندانه دربارهٔ معیارهای کمال، به موفقیت‌هایی رسیده‌اند.

همچنین ببینید