Gl:Key:wheelchair

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg wheelchair
Wheelchair symbol.svg
Descrición
Indica se un lugar concreto é accesíbel pra cadeiras de rodas. Show/edit corresponding data item.
Grupo: Propiedades
Empregado nestes elementos
pode ser usado en nodospode ser usado en víaspode ser usado en áreaspode ser usado en relacións
Estado: aprobadaPage for proposal

Esta etiqueta pode ser empregada pra sinalar lugares ou viais que están adaptados pra seren empregados polas cadeiras de rodas e polas persoas que empregan outros aparellos de mobilidade (como é unha andadeira). Só podería ser empregada se estás seguro/a dela, sexa porque hai un sinal especial que o indica, por experiencia persoal ou porque alguén que emprega cadeira de rodas así cho dixo. Tamén hai moitas outras etiquetas que podenche axudar a sopesar se o vial é accesíbel a cadeiras de rodas. Se non estás seguro/a, engade máis información en description=* ou wheelchair:description:gl=*.

Valores comúns

wheelchair=yes

As cadeiras de rodas teñen acceso total e sen restriccións. Nos EE.UU. emprégase esta etiqueta pra marcar un lugar que concorda coa Americans with Disabilities Act (ADA).

 • entrada: sen chanzo
 • estancias: sen chanzos

wheelchair=limited

As cadeiras de rodas teñen acceso parcial (é dicir, algunhas áreas son accesíbeis pero outras non; áreas que requiren a axuda doutra persoa pra subir a elas).

 • entrada: pode ter un chanzo, mais non maior de 7 cm ('longo dunha man')
 • estancias: as estancias máis importantes non teñen chanzos

wheelchair=no

Non hai acceso sen restriccións pra cadeiras de rodas (p. ex. acceso só por escaleiras).

 • entrada: ten chanzo máis alto de 7 cm
 • estancias: as estancias principáis non son accesíbeis

wheelchair=designated

O vial ou lugar está deseñado ou construído sóamente pra cadeiras de rodas (p. ex. ascensores deseñados pra o acceso únicamente pra cadeiras de rodas). Empréganse raramente.

Nota: Non hai valor por defecto pra acceso a cadeiras de rodas. A etiqueta wheelchair=no adoita ser empregada pra indicar explícitamente que un lugar non é accesíbel pra cadeiras de rodas.

Exemplos

Rede de tranvías de Hanover, coas iconas de non acceso a cadeiras de rodas

Viais

se hai escaleiras pero non hai rampa.

(Consello: Pensa sempre en cadeiras de rodas eléctricas e pesadas que non poden subir chanzos.)

Puntos de interese

Parada de autobús

 • highway=bus_stop
 • wheelchair=yes (se hai un freo alto para facilitar o acceso ó autobús, ou tódalas liñas de autobuses e a tódalas horas dispoñen de rampas ou elevadores.)
 • wheelchair=limited (se paran autobuses con rampas ou elevadores en só algunhas rutas ou algunhas horas. Engadir máis información coa etiqueta wheelchair:description=* tag.)
 • wheelchair=no

Hotel

Cecáis queiras engadir a etiqueta website=* ou operator=* por se engaden máis información.

Cinema

se as persoas con cadeira de rodas teñen que procurar axuda ou pedir unha chave ou se non tódalas gradas son accesíbeis sen escaleiras. Engade máis información coa etiqueta description:gl=*.

Cecáis queiras engadir a etiqueta website=* ou operator=* por se engaden información máis detallada.

Museo

Aseos

Hai dous tipos de aseos:

Aseos que pertencen a un punto de interese ou a un edificio

Por exemplo os aseos dun restaurante.

toilets:wheelchair=yes

O lugar conta con un ou varios aseos que son accesíbeis a persoas en cadeiras de rodas.

Os criterios pra considerar aceptabel a accesibilidade son os seguintes:

 • Longo interior da porta de entrada: mínimo 90 cm
 • Espazo libre no interior: mínimo 150 x 150 cm
 • Asento do WC de altura para cadeira de rodas
 • Barras de apoio
 • Lavabo accesible
toilets:wheelchair=no

O lugar non conta con aseos accesíbeis pra persoas en cadeira de rodas.

Aseos públicos

É dicir, aseos xestionados por administracións públicas. Por exemplo, os aseos nun parque.

 • amenity=toilets
 • wheelchair=yes (se están equipados completamente con barras de apoio, ren de chanzos, porta suficientemente longa (ancha), etc. Tamén usar esta etiqueta no caso de só ter que pedir unha chave)
 • wheelchair=limited (se as portas son suficientemente anchas e non hai escalóns)
 • wheelchair=no (se as portas non son dun mínimo de 60cm de ancho, se hai escalóns, se hai curvas estreitas ou outras barreiras)
 • wheelchair:description:gl=describe aquí as limitacións

Liñas de transporte público

 • wheelchair=yes (se todos os vehículos da liña poden transportar persoas en cadeira de rodas)
 • wheelchair=limited (se só algúns dos vehículos da liña poden levar persoas en cadeira de rodas)
 • wheelchair=no (se ningún dos vehículos da ruta poden transportar cadeiras de rodas)

Iconas de sinalización de exemplo

Fontes de datos

Reino Unido

Representación

Ver tamén