Hungary/Területfunkció

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Területfunkciók jelölése

Területfunkción értjük az adott terület felhasználási célját (Landuse) és a felületének borítását (Landcover, főként natural=*). A két dolog egymással fedésben is érthető, például lehet egy fűvel borított terület egyben mező is. A munka során erdőkkel, mezőkkel, lakott terültek határaival, vizekkel töltjük ki az ország felületét. Nagy területek egyben kerülnek beszerkesztésre, nem egyes telkekre vagy különálló szántókra kell gondolni.

Szükséges ismeretek: Kapcsolatok szerkesztésének alapos ismerete, 10-15 területhasználati jelölés ismerete és a Bing műholdképről látható területhasználatok megtippelése. A már felrajzolt - különböző módszereket használó! - területfunkció jelölések megismerése és kiegészítése.

Szerkesztési alapelvek

 • A térkép minden pontján csak egy felület borítási adat és egy felhasználási adat lehet, átfedés kizárt
 • A jelölések hiányosságai miatt a "landcover" és a "landuse" együttesen fedi le a teljes területet - a kettő átfedése viszont megengedett, amennyiben az egyik jelentése "felület borítás" a másik pedig "terület funkció"
 • A nagyobb területeket multipoligonnal jelöljük (lásd lentebb)
 • A kisebb területeket zárt vonallal jelöljük (egyszerű poligon) Kisebb területnek számít, ami egyben könnyebben áttekinthető.
 • Az utakat külön vonal objektumként ábrázoljuk - egyetértés híján több módszer van használatban:
  • Van aki az utat átfedésben rajzolja a területhatár szélével, ez azonban bizonyos esetekben rettenetesen megnehezíti a későbbi szerkesztést.
  • Javasolt inkább az úttól elválasztva megrajzolni a területhatárokat.
   • Például ha egy erdő melletti úton inkább a mezőn haladsz, az út futhat a mező területében.
   • Egy lakott terület szélén futó útra általában a lakott terület szabályai vonatkoznak így abban fusson. A területhatár ilyenkor a mező szélén húzódik, elegendő helyet hagyva az esetlegesen a lakott területhez tartozó buszmegállóknak és egyéb objektumoknak.
   • Egy park körül haladó útnál is szükség lehet sok egyéb objektum megrajzolására, amik nem részei a parknak, különösen amennyiben a park kerítéssel rendelkezik (buszmegállók, recycle kuka stb.). Hogy ezeknek valós helyükön, azaz a parkon kívül szerepelhessenek, érdemes a parkot az úttól elválasztani.
 • Ha nagyon nagy a terület, érdemes lehetőség szerint elvágni, különben a nagyon sok tag kezelhetetlenné teszi

A Dunába, Balatonba és hasonló nagy vizekbe belekötés megvitatandó.

Multipoligonos módszer megértése

A módszer lényege, hogy mivel az egyes területek egymással érintkeznek, optimális megoldás olyan multipoligonok (Lásd: Hu:Relation:multipolygon) rajzolása, amelyekben a területek osztoznak a közös vonalakon. Így elkerülhető egymásra rajzolt vonalak használata. (A korábban felvitt területeken van olyan adat is!)

Clc-relation.png

Az ábrán például az "A" és "B" területek osztoznak a 2-es vonalon és az "A" és "C" területek pedig a 4-es vonalon. Így minden olyan szakaszt, ami máshova is tartozhat, különálló vonalként kell beszerkeszteni, hogy mindkét multipoligon kapcsolat része lehessen. Az ábrán minden szín egy-egy különálló, 2 vagy több pontból álló vonal.

Tehát ha például az "A" egy falu, akkor létrejön egy

 • type=multipolygon
 • landuse=residential

multiplolygon, amelynek tagjai az 2-4-5 vonalak, illetve ha "B" pedig történetesen egy erdő, akkor az 1-2-3 és ki tudja még hány másik vonalból létrehozunk egy

 • type=multipolygon
 • landuse=forest

multipoligon kapcsolatot.

A szerkesztőablak használatához lásd az osmtippek cikket.

Gyakran előforduló típusok

Beépített/Lakott

 • landuse=residential: lakott terület ("lakó"-ként jelenik meg) Településnevet ne tegyél rá!
 • landuse=industrial: ipari terület, gyár
 • landuse=retail: üzletek, boltok által használt terület
 • landuse=allotments: kertek (olyan - általában magántulajdonban lévő telkek - kisebb vagy nagyobb csoportja, amelyeken nagyobb, gazdálkodásra használt terület található)
 • landuse=recreation_ground: pihenő: nagyobb parkok, strandok területe

Kis növényzet

Nagy növényzet

Víz

Egyéb

 • landuse=cemetery: temető
 • landuse=highway: út és infrastruktúrája, beleértve a rézsűt, bicikliutat, stb. Csak akkor használd, ha igen nagy területet ragad el például a lakott területből. Néhány sávos utak alá a környező landuse-ok lógjanak be!
 • landuse=railway: vasút és infrastruktúrája, beleértve a töltést, állomást. Vasútvonal alá mindenhol rajzolunk ilyet. A multipoligon helyenként lezárható és új kezdhető!

Tippek rajzoláshoz

residential vagy allotments/vineyard beépítettség alapján.
farmland vagy meadow úgyis évente felszántják aztán vagy parlagon hagyják, vagy bevetik valamivel... bing alapján valószínűleg úgyis pont mást fogsz jelölni, mint ami a jelenlegi - meadow abban az esetben, ha az erdő közepén van. oda ritkán járnak vetni aratni.
farmland vagy allotments teleknagyság, változatosság, beépítettség szerint.
industrial vagy residential: néha könnyű néha nem. Egy gyárcsarnok élesen elkülönül egy panel vagy családi háztól. industrial vagy retail: a sok könnyűszerkezetes épület miatt nehéz megmondani, hogy instant Tesco vagy gyárcsarnok => megérzés, környék ismerete segítség.
forest vs. natural=scrub ki aminek érzi, azért általában az is látszik, hogy inkább fák, vagy inkább csak amolyan susnyás tarkítja a helyet.
wetland+reedbed ami problémás tud még lenni, mivel nád nő a vízen is, meg mellette a szárazon is. Talán ennél egyedül létjogosultsága van a landuse átfedésnek.

Javasolt Szűrők

Szűrő ablak megjelenítése: Ablakok->Szűrő

 • child landuse=* OR child natural=* OR boundary=administrative OR untagged OR landuse=* OR natural=*: Az elsőre kicsit hosszúnak tűnő szűrő szerepe, hogy csak a számunkra releváns adatokat lássuk(landuse, natural, boundary kulcsokkal rendelkező vonalak, valamint relációk vonalai, ezen kívül a tagek nélküli vonalak(ez új vonalak rajzolásánál szükséges)).


Teszt példa - Nagyváros

Hungary urban landuse example.png

Módszer:

 • Multipoligonokkal meghúzott vonalak - így az adatbázis nem tartalmaz felesleges átfedő vonalakat és a szerkesztésnél sok idő takarítható meg.
 • JOSM-mal szerkeszthető - mert iD-ben a multipoligon vonalak áttekinthetetlenek!
 • Az úttól elhúzva vág a területhatár - mert így az út szerkesztése független a területtől amin halad. Az elvágás oldalát aszerint választjuk meg, hogy hol halad az út, lakott területen, temetőben, erdőben vagy inkább a réten, általában a helyszínen is érezhető.
 • A landuse-ban további landuse kivágásra kerül - egymásban lévő landuse tegeket "inner" kapcsolattal kivágjuk, például egy tó az erdőben.
 • A landuse-ban sok egyéb objektum előfordulhat - lehet benne focipálya (leisure=pitch), park (leisure=park!), boltok, gyakorlatilag az egész térkép egy nagy egyrétegű landuse-ra van rárajzolva.
 • Nem minden a landuse kulcs értéke - például natural=water, stb.!
 • A terület mérete és fontossága alapján jelezzük, de kicsiket nem! - mindig egyéni szabad döntés kérdése, hogy adott terület kapjon-e saját besorolást, de egy-egy kisebb épületnyi boltot és parkolóját nem vágjuk ki a körülvevő "lakott" területből!
 • A park nem landuse!! - a parkhoz vagy a landuse=recreation_ground (37000) vagy a landuse=leisure (437) lenne megfelelő, utóbbi támogatása kétséges mert kevés van. Külön landuse jelölést csak a nagyon nagy parkok érnek meg, a többi mintha egy focipálya lenne a lakott területben, ki se kell vágni, mivel nem landuse.
 • A landuse vonala jelölhet mást is - ha nem is fut az úton, de más nem-landuse objektum jelölésére is használhatjuk, így pl leisure=park, névvel, stb, és "landuse=recreation_ground"! Az, hogy a címkézést ilyenkor ugyanarra az objektumra tesszük, vagy 2 multipoligont csináljunk, még eldöntendő kérdés. A 2 multipoligon ugyanazon tagokkal valószínűleg jobb támogatást élvezne a különböző rendszerekben, mint a címkék halmozása.
 • Két egyforma landuse is találkozhat - nem kell feltétlen egyesíteni az egyforma pl "residential" landuse területeket ahol találkoznak, nehogy egész Budapest két nagy multipolygon legyen 500 lyukkal! Maradjunk a könnyen kezelhető méreteknél.


Használatban lévő egyéb módszerek

Jelenleg nagyon sokféle módszert használunk Magyarországon belül is, és világszerte még többet. Ezekből az országhatárokon belül javasolt a szerkesztett, módosított részek lehetőségek szerinti átalakítása a fentebbi "multipoligonos módszerre, akkor is, ha csak az ettől eltérő területek csak 1-2 oldalát javítod át.

CLC importálás alapú

(Lásd: WikiProject Hungary/Importálás/Corine Land Cover 2006)

 1. Van ahol multipoligonokkal van jelölve, ahogy a fentebbi CLC link leírja
 2. Van ahol egymásra rajzolt élekkel találkozó sima poligonokkal
 3. Van ahol összevissza
 4. Sok helyen kitöltetlen rések és hibás kapcsolódások vannak

Budapest

Budapesten jelenleg többféle területhasználat megjelölés van használatban, de alig-alig van jelölve. Minden jelenlegi módszer arra alapul, hogy több, egymással csatlakozó lakott területből fedjük le a várost. Tehát nem lesz az egész lakott terület egy nagy vonallá összehozva, mert kezelhetetlen lenne.

Jelenleg használt megoldások:

 1. Az utca vonalán pár háztömbönként lakott terület https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.4455/19.0361
  1. Az utca vonal felhasználásának vagy az utca vonal felülrajzolásának van sok hátránya, valószínűleg ilyen sűrűn lakott területen nem éri meg ezzel összezavarni magunkat.
  2. herbert74t nagy támogatója az utcavonal landuse vonalban felhasználásának, lásd levlista, FB - de nem feltétlen ebben a formában, hanem külterületi trackek például.
 2. Saját vonal az utca közelében
  1. bekeverhet a rajzoláskor, pl JOSM összekapcsolja stb
 3. Saját vonal a házak tövében https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.4447/19.1654
  1. A szomszédos területet külön futtatjuk, így az út alá nem esik landuse
   1. Külföldön nagyon jellemző.
   2. Nagyon ronda, valóságnak nem felel meg, mert az utak is a lakott területen futnak!
   3. Nagyon széles útpályánál elfogadható, aholis az utat és objektumait landuse=highway címkével körberazoljuk.
  2. Szomszédos területek egyben
   1. Ilyenkor az út vonala az egyik lakott területre esik
   2. Lehet felülrajzolt vonallal vagy CLC szerű multipoligonokkal https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.5344/19.0768

A felülrajzolt vonalak nagy hátránya, hogy feleslegesen végig kell kattogni (ez már 10-20 pontnál is kellemetlen, mégha használjuk is a vonal felülrajzoló funkciót). Meg persze duplikált objektumot hoz létre, illetve ellenőrzők is szólhatnak az átfedésben lévő vonalak miatt.

A CLC szerű multipoligonok hátránya pedig a nehezebb szerkeszthetőség, de gyakorlatilag JOSM-ban aki érti annak ez könnyebb, mert könnyedén felhasználhatóak akár már meglévő élek is. ID-ben ez áttekinthetetlen!

Más országok

Más országokban nem jellemző a multipoligon használata. Két jellemző módszert találtam:

 1. Egymással átfedésbe rajzolt élekkel találkozó, zárt vonalak
 2. Az út két oldalán abbamaradó, réssekkel kialakuló területfunkciók (zárt vonalak)

Hivatkozások